Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tổng kết của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, cử tri và nhân dân cả nước được nghe các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ. Đa phần các ý kiến đều thể hiện sự ấn tượng đối với một nhiệm kỳ kiến tạo, liêm chính, có tác động lan tỏa mạnh mẽ, một nhiệm kỳ do dân và vì dân.

Chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước. Báo cáo nêu rõ kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao Báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, các đại biểu cho rằng Báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, sâu sắc về các mặt công tác, những thành tựu, dấu ấn nổi bật của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2016-2021. Thành công của nhiệm kỳ là kết quả tổng hợp của con đường đoàn kết, liêm chính do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề ra. Qua đó, khơi dậy niềm tin của người dân cùng chung sức, đồng lòng đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, thích ứng nhanh với những biến động toàn cầu.

Chính phủ kiến tạo phát triển

Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong nhiệm kỳ qua Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động trên phương châm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ là xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; kế thừa kinh nghiệm quản lý, điều hành từ các nhiệm kỳ trước, không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, kiên định mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đánh giá của các đại biểu, thành công lớn nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ là đã chỉ đạo, điều hành nền kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, hỗ trợ thị trường, kiểm soát thị trường. Nhờ đó, nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng khá cao trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực có nhiều bất ổn. Trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, tập trung củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền quốc gia, đưa quan hệ với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu.

Đoàn kết, đổi mới

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ của Quốc hội cũng như Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đánh giá bao quát, sâu sắc và toàn diện về tổ chức và hoạt động trong nhiệm kỳ, nhất là về các thành tựu nổi bật; đồng thời, chỉ rõ hạn chế tồn tại, nguyên nhân và đưa ra các kiến nghị thiết thực, cụ thể.

Các ý kiến đều nhất trí cho rằng đây là nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật, tiếp tục gần dân, sát dân, có nhiều đổi mới, cải tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như hoạt động ngoại giao nghị viện. Các cơ quan của Quốc hội nỗ lực đoàn kết, đổi mới, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đại biểu Quốc hội luôn thể hiện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phát huy trí tuệ đóng góp vào thành công chung của Quốc hội.

Có thể nói những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ này của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ là do có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của các thiết chế lãnh đạo chủ chốt của đất nước: Ban Chấp hành T.Ư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, sự đồng thuận trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân trở thành sức mạnh nội sinh để đất nước có thể vượt qua thách thức, vươn tới thành công.

Hoàng Linh