Đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại họp báo.

Chiều 8-4, tại Hà Nội, sau khi bế mạc Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả của kỳ họp và trao tặng bằng khen về công tác báo chí. Đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo.

Tại họp báo, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thông báo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, sau 12 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội XIV đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thống nhất đánh giá nhiệm kỳ qua có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã luôn nỗ lực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của cử tri, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trao bằng khen tặng cá nhân các cơ quan báo chí vì đã có thành tích trong hoạt động đưa tin về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. 

Đặc biệt, tại kỳ họp này, để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao.

Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước, 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ.

Đồng thời, phê chuẩn danh sách 3 Phó chủ tịch, 7 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách Phó chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao (94,58%). Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn của chính quyền thành phố Hà Nội, bảo đảm hài hòa với việc bố trí số lượng và chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

* Tại buổi họp báo, Văn phòng Quốc hội đã trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng 23 cá nhân các cơ quan báo chí vì đã có thành tích trong hoạt động đưa tin về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

Tin, ảnh: NGUYỄN THẢO