Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa Đại hội Hội CCB huyện Bình Lục. Ảnh: Phạm Kiên

Dưới sự Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Hướng dẫn của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027), đến nay Hội CCB tỉnh Hà Nam lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Hội CCB cấp cơ sở và trên cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.  

Một trong những bài học thành công được rút ra là Hội CCB tỉnh không những chỉ đạo chọn “đúng” đơn vị làm điểm mà còn chỉ ra “trúng” những điểm cần rút kinh nghiêm cho các đại hội sau.  

Tư tưởng chỉ đạo của Hội CCB tỉnh là không chọn những đơn vị làm trước quá hoàn hảo, đồng thời với chống “làm lướt” trong rút kinh nghiệm. Điển hình như ở cấp cơ sở, huyện Kim Bảng chọn Hội CCB thị trấn Quế đại hội trước. Đây là địa bàn có cả nông thôn và thành thị, kinh tế trung bình, cán bộ Hội các cấp năng lực không quá nổi trội “toàn Đại tá” như ở T.P Phủ Lý, nhưng cũng không đến mức như xã “vùng sâu vùng xa” Thụy Lôi…  

Đại biểu về dự rút kinh nghiệm thành phần có đủ cấp tỉnh, huyện, xã. Nhất là cấp xã có đồng chí Bí thư, hoặc Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã và Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB...

Sau Đại hội, rút kinh nghiệm, tập hợp ý kiến phản ảnh chung của Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Đúng - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh cùng với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Kim Bảng thống nhất chỉ ra hai hạn chế của Đại hội. Một là, điều hành của Đoàn Chủ tịch chưa bám sát theo kịch bản đã được thay đổi, nên giới thiệu đại biểu tham luận theo dự kiến cũ... làm mất sự nghiêm túc của Đại hội; hai là các tham luận còn dài, không nhấn mạnh được các biện pháp tổ chức thực hiện...

Sau đó các đại biểu tham gia rút kinh nghiệm phân tích, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế và yêu cầu các đơn vị làm sau phải làm tốt các khâu như: Rà soát lại nội dung, làm thử thông qua cấp trên và cùng cấp toàn bộ kịch bản; nghe, duyêt các tham luận, sao cho các tham luận không trùng lặp, nhấn mạnh các biện pháp tổ chức thực hiện; quy định các đại biểu không nói vo để chủ động được thời gian của Đại hội…

Nội dung rút kinh nghiệm được bộ phận thư ký tổng hợp thành văn bản, chỉ đạo thống nhất gửi tới Đảng ủy các xã, thị trấn rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, các đại hội tổ chức sau hầu như không còn mắc phải những hạn chế đã rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm.

Không những thế, có những đại hội có sự đổi mới rõ rệt về nội dung Đại hội. Điển hình như phần tham luận của Hội CCB các xã Tân Sơn, Đại Cương, Đông Hòa của huyện Kim Bảng không những thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của nhiệm kỳ trước, mà còn kiến nghị cả giải pháp để khắc phục trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoat, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo…

Sau Đại hội cấp cơ sở, Tỉnh ủy chọn Hội CCB huyện Kim Bảng đại hội trước, vì như thế tất cả những kinh nghiệm rút ra ở cấp cơ sở được Hội CCB huyện vận dụng ngay, nên phần nội dung rất thành công. Riêng phần trang trí, khánh tiết trước, trong, sau Đại hội cũng có những hạn chế đã được kịp thời khắc phục. Ví dụ như khẩu hiệu hành động của Đại hội phải được treo trang trọng ở hai bên trong hội trường, theo mẫu trang trí thống nhất từ T.Ư Hội; phần tham luận, tập trung nghiên cứu, phát biểu sâu nội dung sửa đổi Điều lệ Hội…

Sau đại hội điểm, Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm với Chủ tịch Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Khối 487 và thống nhất nội dung chương trình, thời gian Đại hội. Kết quả đến hết tháng 6-2022, có 4/8 huyện, thị tổ chức xong đại hội và đến ngày 15-7 đại hội xong cấp huyện, thị theo đúng Thông tri số 02 ngày 19-7-2021 của Tỉnh ủy Hà Nam.

Từ tháng 8 đến 9-2022, Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Nam làm tốt mọi công tác chuẩn bị để thông qua Tỉnh ủy và tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022- 2027 vào đầu tháng 10-2022 theo đúng Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 6-5-2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng và Kế hoạch số 253/KH-CCB ngày 1-6-2021, Hướng dẫn số 107/HD-CCB ngày 1-6-2021 của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Nam