Luật Lao động, Luật Người cao tuổi quy định: Những người ở tuổi 60 nam, 55 nữ kể cả người còn tuổi lao động đã nghỉ chế độ đều không phải làm bất cứ nghĩa vụ nào thuộc phạm vi công ích. Tuy vậy ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang định kỳ hàng năm vào quý III thường triển khai thu các loại thuế quỹ. Cứ như vậy trên các thôn thường lập ra một loại sổ phân về từng hộ, đã ghi trước các loại thuế, quỹ được xem như văn bản pháp lý bắt buộc. Trong sổ này có ghi tên các loại thuế quỹ như: “Bảo trợ trẻ thơ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phòng chống bão lụt”, “Phụng dưỡng người cao tuổi”... Sổ này được cấp tới từng hộ mà quỹ lại thu theo hộ, như vậy là hộ ít người cũng được coi như hộ nhiều người. Hộ ít người thường thuộc hộ không còn người trong độ tuổi lao động. Nhập nhèm như vậy đã có nhiều ông bà đã hết tuổi lao động ở riêng vì không hiểu mà làm như một nghĩa vụ.

Vừa rồi ở thôn Ngoài, xã Cao Xá có một ông hiểu biết đã phản đối thì trưởng thôn chìa ra một văn bản của xã mà ông ta nói là vận động. Vận động tiến hành vào chiến dịch thu thuế đã làm phản cảm, chưa hết còn ghi trước vào sổ có tổng hợp, phía dưới ghi rõ dòng chữ số tiền phải nộp thì sao lại gọi là vận động. Vận động lại không hề tuyên truyền mà chỉ khi nào có phản đối mới được trả lời “đây là vận động”. Rõ là nhập nhèm đánh lộn con đen.

Dư luận cho rằng đây là việc làm thiếu hành chính, hơn nữa việc quản lý cũng là quá lỏng lẻo dễ xảy ra thu nhiều nộp ít trong lúc lại ít kiểm tra giám sát này.

Đây là một việc làm được coi là “phép vua thua lệ làng” cần được chấn chỉnh cho đúng nghĩa dân chủ.

Nguyễn Tiến Lộc