Kết quả đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, Hội có 865 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy cơ sở, huyện ủy, thành ủy và tương đương. Hội vận động được 584 con hội viên lên đường làm NVQS, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ trên 98 triệu đồng. Hơn một năm qua, Hội không có phát sinh mới con hội viên mắc nghiện ma túy, mại dâm, lại còn phối hợp bắt giữ 8 vụ buôn bán, sử dụng ma túy, vận động 92 người nghiện đi cai và hòa giải 466 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Địa hình núi cao, nhiều dân tộc khác nhau, lại ở phân tán, song Hội vẫn tổ chức giáo dục truyền thống tốt, thời gian qua, nói chuyện, được 450 buổi cho 127.500, thanh niên, học sinh, giúp đỡ 560 thanh niên vào Đoàn và rèn luyện 512 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội đã thành lập và củng cố được 514 tổ vay vốn, giúp 6.500 hộ CCB vay ngân hàng được 61 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn vốn Hội cũng đã giúp 75 hội viên xóa nhà dột nát.

NGUYỄN THU HẢI