Hơn 20 năm công tác từ đoàn thể, quản lý kinh tế đến phụ trách công tác chính quyền, công tác Đảng, ở cương vị nào, CCB Bùi Văn Ngôn ở xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn (Hải Dương) đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc, năng động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng và nhân dân tin yêu.

Khi ở cương vị Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí cùng Đảng bộ và chính quyền xây dựng các chương trình hành động, các đề án phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương. Nhờ đó, mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đều đạt trên 9%, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, xóa nhà tranh tre vách đất năm 2003. Hệ thống giao thông thôn, xóm bê tông hóa với trên 20km chiều dài, đạt trên 98% kế hoạch. Về xây dựng cơ sở hạ tầng như Nhà văn hóa trung tâm xã, nhà làm việc của Đảng ủy –HĐND –UBND xã, trường tiểu học, trung học cở sở, trường mần non, trạm y tế đều đạt chuẩn 5/8, làng ở xã được công nhận là làng văn hóa, trên 82 % gia đình đạt gia đình văn hóa. Bận rộn với công việc, nhưng đồng chí cũng đã hoàn thành chương trình Đại học nông nghiệp tại chức vào năm 2007.

Tại Hội nghị gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu qua thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” của huyện Kinh Môn, CCB Bùi Văn Ngôn được Ban chỉ đạo huyện chọn là báo cáo điển hình

Công tác Hội