Các đại biểu tham quan triển lãm.

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường" giới thiệu đến công chúng ý chí quyết tâm, quá trình phấn đấu vì độc lập dân tộc...

Ngày 30/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến dự và cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường".

Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020); thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường" giới thiệu đến công chúng ý chí quyết tâm, quá trình phấn đấu vì độc lập dân tộc, những hy sinh gian khổ của cả dân tộc Việt Nam để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay.

Tem trưng bày trong triển lãm. 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 75 năm qua, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Trưng bày chuyên đề gồm 5 phần. Phần 1 với chủ đề Đường tới độc lập, tự do trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược (năm 1858) đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; Bác Hồ ra đi tìm được cứu nước cho đến ngày Lễ Độc lập 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần này cũng thể hiện hình ảnh nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Hình ảnh được trưng bày tại triển lãm.

Phần 2 là Kháng chiến kiến quốc (1945-1954) trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật thể hiện giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ nhằm giải quyết nạn đói, nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài, từng bước đưa đất nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập.

Với chủ đề Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh, phần 3 giới thiệu đến công chúng về đất nước Việt Nam giai đoạn giai đoạn 1954-1975. Đất nước bị chia cắt làm 2 miền.

Tại miền Bắc, nhân dân sản xuất, chiến đấu để khôi phục kinh tế-xã hội, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Ở miền Nam, nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần 4 của trưng bày có tên gọi Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa gồm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh giai đoạn 1975-1986, giai đoạn đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, nhân dân cả nước bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất và đạt được những thành tựu bước đầu.

Đây cũng là giai đoạn Việt Nam vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phải chiến đấu ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đổi mới, hội nhập và phát triển là tên chủ đề của phần trưng bày thứ 5, giai đoạn 1986-2020, giới thiệu đến công chúng những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội VI của Đảng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Sau khi thực hiện đổi mới, Việt Nam đã chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước...

Bức tranh toàn cảnh kinh tế-xã hội ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, chính trị-xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng đảm bảo, vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày một tăng cao.

Nhân dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam trưng bày một số bộ sưu tập tem chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm 320 phơi tem với hàng ngàn mẫu tem và vật phẩm bưu chính.

Tình Lê