Tại Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Một trong những ý mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói đã khái quát được tầm nhân văn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta đang kiên quyết thực hiện.

Đại ý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: Không ít cán bộ sai phạm bị kỷ luật, kể cả bị khởi tố, bắt giam, đi tù vừa qua đã cảm ơn Đảng chỉ ra cho họ tội lỗi để sửa chữa…

Phải thấy rằng Đảng ta rất đau xót trước thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng; lợi dụng những sơ hở của cơ chế để liên kết “lợi ích nhóm” bòn rút của công để làm giàu cho bản thân.

Tình trạng đó nếu không được kịp thời ngăn chặn thì sẽ là nguy cơ dẫn đến mất chế độ.

Tuy nhiên, Đảng cũng rất bản lĩnh và tỉnh táo để lãnh đạo cuộc chiến chống “giặc nội xâm” mang lại kết quả thực sự - là để Đảng mạnh hơn lên, niềm tin trong nhân dân được cao hơn; đất nước phát triển, tiến bộ hơn.

Phép giải cho bài toán đó chính là phải “công tâm, dân chủ”; là “trị bệnh, cứu người” và "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” -  Đó là những nguyên tắc căn bản của Đảng ta đề ra trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng vừa qua.

Chính nhờ những nguyên tắc mang tính nhân văn sâu sắc đó mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá: Phương pháp, cách làm của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng ngày càng bài bản, nền nếp; làm rõ đến đâu xử lý đến đấy, thận trọng, làm đi làm lại nhiều lần, không để sót tội, nhưng cũng không gây oan cho ai…

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn nhiều cam go, nhưng chắc chắn sẽ ngày một mang lại “cơ thể lành mạnh” cho Đảng, vì “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” - như lời Bác dạy.

Huy Thiêm