Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị.

Ban chỉ đạo 1953 UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 2 đề án tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định HCLS còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp và các thành viên Ban chỉ đạo huyện Tam Nông đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt được kết quả bước đầu, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 1953 huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS; tăng cường thu thập, hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách liệt sĩ và các thông tin liên quan đến liệt sĩ phục vụ công tác lập bản đồ lập bản đồ, tổ chức tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện 2 Đề án nêu trên giai đoạn 2013-2020.

Trần Trọng Trung