UBND xã Thạch Bằng   bán đất công cho anh Phạm Ngọc Trung - xóm Phú Xuân, xã Thạch Bằng, từ năm 2015. Do trái pháp luật, nên  đến nay vẫn không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 21-11-2018 UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ra Kết luận thanh tra số 03/KL-UBND về việc quản lý đất đai, sử dụng nguồn kinh phí thu từ đất, quản lý xây dựng cơ bản tại xã Thạch Bằng trong 3 năm ( 2014- 2016) có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Điển hình như có 38 lô đất xã đã thu tiền cấp đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, 33 lô đất khác đã thu tiền cấp đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nhưng chưa giao đất được vì 2 lô không có trong qui hoạch, 7 lô đã qui hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm, 3 lô đã qui hoạch đất ở cho cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện, nhưng xã lại thu tiền giao “nhầm” cho các hộ dân… 14/33 lô, tên người nộp tiền và người dự kiến xét giao đất khác nhau. Có 109 lô đất xã đã thu 3 khoản tiền: cấp đất,  giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, nhưng đó chỉ là “đất trên giấy” đến nay vẫn không có đất cấp cho dân.

         Sai phạm đã rõ như thế nhưng Kết luận Thanh tra của huyện không chỉ ra được số tiền xã thu để làm gì, mà chỉ yêu cầu UBND xã Thạch Bằng cân đối ngân sách để trả lại khoản tiền đã thu của dân.

          Xã cho 12 hộ thuê 26,5 ha đất và đất mặt nước trái thẩm quyền, chưa được UBND huyện chấp thuận. UBND xã Thạch Bằng thu các tiền từ đất không nộp vào kho bạc nhà nước mà để lại thực hiện chi tiền mặt (tọa thu, tọa chi) với số tiền hơn 21 tỷ đồng  trái qui định Luật Ngân sách Nhà nước.

         Từ năm 2014 đến năm 2016 xã đã sử dụng hơn 7 tỷ đồng tiền thu từ sử dụng đất và tiền đóng góp xây dựng quê hương của các hộ dân trong quá trình thực hiện giao dịch đất vào mục đích chi thường xuyên. Nợ xây dựng cơ bản trong 3 năm 2014 đến năm 2016 là 15.853 triệu đồng, đưa tổng số nợ xây dựng cơ bản đến ngày 22 - 6 - 2018 của xã là 22.565triệu đồng. Chỉ mới kiểm tra 8 công trình số tiền phải giảm trừ phần xây lắp đã lên tới 192.316.000 đồng.

         Trước những sai phạm rất nghiêm trọng của cán bộ xã Thạch Bằng, nhưng Huyện ủy huyện Thạch Hà lại chỉ “xử lý nội bộ” những cán bộ sai phạm đã có kết luận “hai năm rõ mười” của Thanh tra huyện càng làm cho nhân dân thêm bất bình...

Báo tháng, báo Cựu chiến binh Việt Nam, tháng 7- 2019 đã cử phóng viên về điều tra viết bài: “Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xử lý nội bộ “sai phạm nghiêm trọng”.  Sau khi báo ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vào cuộc, mới vỡ ra, không chỉ cán bộ xã Thạch Hà sai phạm trong quản lý đất và tài chính mà cán bộ huyện Lộc Hà còn nghiêm trọng hơn khi bao che sai phạm của cán bộ xã Thạch Hà.

Kết luậncủa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: “Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010 -2015 và 2015-2020 bàn thống nhất chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo việc các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở trái qui định của Đảng và Nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để UBND xã và một số cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản”.

Hải Hưng