Tính đến đầu năm nay, Hội CCB Gia Bình đã đưa 15 tỷ đồng từ vốn vay ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội cho 1.751 hội viên vay, đồng thời tích cực vận động xây dựng quỹ vốn nội bộ được 934 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, tổ chức hàng chục buổi chuyển giao KHKT, giúp cho hội viên nắm được phương thức, kỹ thuật, kinh nghiệm xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng đa dạng hóa sản xuất. Toàn huyện đã có 392 mô hình kinh tế trang trại, trong đó nhiều trang trại cho thu nhập từ 90-140 triệu đồng/ha/năm, tiêu biểu trang trại, cho thu trên 2 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, còn có 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho hàng trăm con em hội viên. Đến nay, số gia đình hội viên khá giàu đạt 38,2, hộ nghèo giảm xuống còn 5,2% theo tiêu trí mới.

Công tác hội