Hôm nay 20/7, tại Nhà Quốc hội (Ba Ðình, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội (QH) khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan liên quan, các đoàn đại biểu QH và các đại biểu QH đã khẩn trương triển khai các công việc, nội dung để trình QH xem xét.

Theo chương trình, 7 giờ  sáng hôm nay, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và các đại biểu QH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Ðài Tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

8 giờ sáng cùng ngày, QH họp phiên khai mạc. Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV để đồng bào, cử tri cả nước cùng theo dõi.

Trước đó, ngày 19/7, QH đã họp phiên trù bị, nghe trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp; thảo luận và thông qua chương trình kỳ họp thứ nhất…

Kỳ họp lần thứ nhất có vai trò rất quan trọng, đặt nền tảng cho hoạt động của  QH khóa XV, trong đó có nội dung  QH tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tại kỳ họp này,  QH sẽ dành khoảng ba ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự; đồng thời dành thời gian tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp  sáu tháng cuối năm 2021... trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát nguy hiểm, phức tạp…