Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), Bộ Quốc phòng, tổ chức hội thảo khoa học "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2020)".

Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo BTTM; các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các nhân chứng lịch sử…

Hội thảo là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm, Ngày truyền thống của BTTM, là dịp ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu vẻ vang, hào hùng của BTTM; tiếp tục khẳng định và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng BTTM trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu vận dụng vào xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó trong thời kỳ cách mạng mới.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 90 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BTTM, các tổng cục, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường…; các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Nội dung các tham luận đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc những vấn đề quan trọng xoay quanh chủ đề hội thảo. Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ một số nội dung chủ yếu:

Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của BTTM qua các giai đoạn cách mạng

Hai là, khẳng định và làm rõ hơn ý nghĩa của sự kiện thành lập BTTM - cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội

    Ba là, tiếp tục khẳng định công lao, thành tích của BTTM mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân cả nước chiến đấu giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bốn là, phát huy truyền thống “Trung thành - mưu lược; Tận tụy - sáng tạo; Đoàn kết - hiệp đồng; Quyết chiến - quyết thắng”; vận dụng những kinh nghiệm từ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề khoa học và thực tiễn đặt ra để tiếp tục xây dựng BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Những bài học kinh nghiệm được nêu trong hội thảo không chỉ có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc mà còn góp phần quan trọng vào kho tàng nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam

                                                                                 Quang Vũ