Ngày 21-12, tại T.P. Hồ Chí Minh tổ chức “Hội thao CCB - Doanh nhân 2019”. Giải đấu do Công ty TNHH MTV CCB T.P Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ CQN T.P Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Hội thao nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, cho thế hệ trẻ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của CBCNV Công ty. Qua đó, củng cố niềm tin của CBCNV Công ty và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Quốc Khánh