Sáng 24/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác trong năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghi. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các vị ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX được tiến hành trong lúc vừa kết thúc năm 2023, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, GDP tăng trưởng 5,05% thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; công tác đối ngoại đạt được nhiều thành tựu rất ấn tượng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ bản tháo gỡ được các nút thắt để thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Đó là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với những thành tựu to lớn của đất nước ta, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là 10 sự kiện nổi bật đã được hệ thống Mặt trận bình chọn từ cơ sở.

Trong đó có những kết quả mang tính lịch sử như: hệ thống MTTQ Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi được đón nhận cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, lần đầu tiên xác lập đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý về bộ máy giúp việc của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị hệ thống tài liệu đầy đủ và đã gửi sớm để các vị trong Đoàn chủ tịch và các vị Ủy viên Ủy ban nghiên cứu.

Tại hội nghị hôm nay UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

Nhấn mạnh đây là những nội dung rất quan trọng nhất là những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng đề nghị các vị đại biểu, các cụ, các vị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ đề cao trách nhiệm tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng để Đoàn Chủ tịch tiếp thu hoàn thiện các văn bản triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi trong năm 2024.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong năm qua với sự nỗ lực không ngừng, chủ động, sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu.

Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm có giá trị về tư tưởng - lý luận và thực tiễn, ngay sau khi ra mắt đã có sức lan toả, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến tổ chức, bộ máy hoạt động của MTTQ Việt Nam như: Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cấp trực thuộc Bộ Chính trị (tại Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương), trong đó, cùng với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam là 1 trong 3 Đảng đoàn do Bộ Chính trị quyết định thành lập và thành viên Đảng đoàn được mở rộng hơn; Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Quyết định 120).

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều điểm mới quan trọng.

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và ban hành Nghị quyết số 26/NQ-ĐCT-MTTW ngày 11/11/2023 của Đoàn Chủ tịch về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đây là phương thức, là mô hình hoạt động điển hình của MTTQ Việt Nam. Sau 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường xuyên, định kỳ ở khắp các khu dân cư trong cả nước, trở thành “thương hiệu” của MTTQ Việt Nam.

Tổ chức phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Đến nay đã hoàn thành 5000 nhà đại đoàn kết cho cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, vượt tiến độ dự kiến trước 3 tháng.

Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 02 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội. Trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên Báo Nhân dân ngày 12/12/2023 về “Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược: Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa” đã đề cập rất sâu sắc về ý nghĩa và tác động lan tỏa của sự kiện này.

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với tổng số trên 8,3 triệu ý kiến qua MTTQ Việt Nam (trong tổng số 12 triệu lượt ý kiến trong cả nước).

Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.

Tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 và Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm Ủy ban MTTQ Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bởi vậy, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Ủy ban tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương; kịp thời học tập, quán triệt, cụ thể hóa những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, trọng tâm là:

Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.  Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó có những trọng tâm như: Tổng kết Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT về vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Tiếp nối thành công đó, MTTQ Việt Nam triển khai Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc; Tổ chức thành công cuộc gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ).

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025 và đề nghị UBTW MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2030; MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ phát động Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” để phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực “triệu tấm lòng yêu thương, vạn mái nhà hạnh phúc” hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Nhiệm vụ tiếp theo mà Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề cập là tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời tiếp tục tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới,

“Trong đó có điểm mới là xây dựng 03 Đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;  Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 – 2029; Đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời tổ chức các hoạt động hướng đến khu dân cư; nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng Khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

PV