Đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam đã đến dự, chỉ đạo và trực tiếp giới thiệu với hội nghị những quy định pháp luật về CCB, Hội CCB Việt Nam. Đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Trợ giúp pháp lý giới thiệu những nội dung cơ bản pháp luật về trợ giúp pháp lý và kỹ năng về thực hiện trợ giúp pháp lý.

Tại hội nghị, Văn phòng Trợ giúp pháp lý cũng giới thiệu Dự thảo “Quy định về hoạt động của cộng tác viên trợ giúp pháp lý” để cộng tác viên tham gia ý kiến trước khi hoàn chỉnh dự thảo trình lãnh đạo T.Ư Hội ký chính thức.

Các đại biểu đã hoan nghênh T.Ư Hội đã tổ chức hội nghị tập huấn, nội dung thiết thực, giúp cho cộng tác viên nắm được những quy định của pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo Hội nơi mình công tác về pháp luật, đồng thời để vận dụng thực hiện trong công hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho CCB và cộng tác viên.

Tin và ảnh: VP trợ giúp pháp lý