Năm 2010 nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở; các cấp hội chú trọng tuyên truyền và đóng góp hàng vạn ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp. Trên cả nước, cấp phường, xã, thị trấn hội viên đi dự chiếm 34,2% số đại biểu đại hội, được bầu chiếm 34,5% số cấp ủy; Khối 487, hội viên dự 17,3% số đại biểu, được bầu chiếm 25,3% số cấp ủy… Bốn năm thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đạt được kết quả trên nhiều mặt; số cán bộ, hội viên tham gia học tập các chuyên đề đạt từ 95 đến 99,5% và có hàng triệu việc ‘làm theo” mang hiệu quả thiết thực; hàng ngàn tập thể, hàng vạn cá nhân tiêu biểu được được các cấp khen thưởng, nhiều hội viên lập thành tích đặc biệt xuất sắc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Hội kết nạp trên 10 vạn hội viên mới, nâng tổng số cả nước có 2.550.000 hội viên; phối hợp, vận động thành lập 29.154 CLB với 1.016.000 CQN. Với những cố gắng vượt bậc, Hội xóa được 27.957 hộ nghèo và 5.001 nhà dột nát cho hội viên. Trong đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung, TƯ Hội đã phát động phong trào quyên góp được 641 triệu đồng, trực tiếp ủng hộ hội viên và nhân dân có khó khăn. Các phong trào của địa phương và cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cấp Hội có hàng trăm cán bộ tham gia Ban chỉ đạo, động viên hội viên tham gia các tổ chức tự nguyện như thành lập 3.000 tổ nắm tin, tham gia hòa giải thành công hơn 5.000 vụ việc; nhiều hội viên hiến hàng ngàn m2 đất để xây dựng các công trình công cộng…Năm 2010 Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra.

Năm 2011, Hội nghị quyết định 5 nhiệm vụ, là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế; Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình phối hợp tại địa phương; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Một số chỉ tiêu cụ thể là: Phát triển 10 vạn hội viên trở lên, phấn đấu có 90% cơ sở đạt TSVM; có 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 đến 2%, xóa trên 5.000 nhà dột nát; vay vốn đạt 2.500 tỷ đồng…

Về Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V, ở cả 4 cấp (có hướng dẫn cụ thể); Hội nghị tập trung thảo luận về công tác cán bộ và xác định tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 ngày 16-12-2008, của BCH TƯ Hội về công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ V. Các cấp hội tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội; nguồn cán bộ ở cấp huyện và tỉnh (tương đương) nên ưu tiên cán bộ của Ban CHQS nghỉ hưu đã có sẵn mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và địa bàn công tác; trình độ học vấn là kế thừa qúa trình đào tạo, bổ túc trong quân đội, khi làm công tác Hội sẽ tập huấn cho phù hợp với nhiệm vụ. Từng cấp rà soát lại những trường hợp chỉ tham gia nửa nhiệm kỳ hoặc qúa tuổi, đã công tác 2 nhiệm kỳ, sức khỏe yếu, hiệu qúa công tác hạn chế để chuẩn bị người thay thế, thời gian từ 6 tháng đến 1 năm trước khi đại hội. Nơi khó khăn về cán bộ, những đồng chí đã công tác 2 nhiệm kỳ và quá tuổi nhưng cấp ủy yêu cầu, có tín nhiệm, tâm huyết thì tiếp tục quy hoạch…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Trần Hanh nhấn mạnh 3 nội dung mà nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu là tham gia có hiệu quả vào Đại hội lần thứ XI của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2011; chuẩn bị tốt cho đại hội các cấp của Hội.

Hội nghị bầu bổ sung đồng chí Mai Minh Chiến, Chủ tịch Hội CCB Đồng Tháp vào BCH (nhiệm kỳ 2007-2012).

Tô Kiều Thẩm