Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Trong quí 1 năm 2011, Hội CCB 5 tỉnh Tây Nguyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; Tham gia vận động và tích cực thực hiện các phong trào tại địa phương như tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Tham gia giáo dục thế hệ trẻ như phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai kế hoạch của cấp ủy địa phương về “Năm Thanh niên”, động viên gần 5 nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2011, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; Đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại thông qua các hoạt động kết nghĩa, như Hội CCB Kon Tum kết nghĩa với Hội CCB 3 tỉnh Nam Lào, Hội CCB Gia Lai kết nghĩa với Hội CCB tỉnh Rattanakiri (Campuchia); Thường xuyên xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đến nay, 5 Hội CCB Tây Nguyên hiện có 1.043 cơ sở, gần 120 nghìn hội viên. Đặc biệt, các hội viên của hội đã đẩy mạnh sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội tại địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trong các Hội CCB thuộc khu vực Tây Nguyên hiện ở mức bình quân 6,7% (trong đó: Lâm Đồng 5,7%, Đắk Nông 5,9%, Đắk Lắk 4,8%, Gia Lai 7,2%, Kon Tum 13%).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc đẩy mạnh các nội dung hoạt động, đặc biệt là cách thức phối hợp giữa các tỉnh nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ quí II -2011, Hội nghị thống nhất cần tập trung làm tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai tốt nghị quyết của cấp ủy địa phương, Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết 11 của Chính phủ, Nghị quyết Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB lần thứ 13, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định chính trị và bảo đảm an ninh quốc phòng của các địa phương trên địa bàn./.

A Hoàng