Trong ba ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V như Báo cáo tiếp thu, sửa chữa Báo cáo chính trị; sửa đổi Điều lệ Hội; thông qua lần cuối về nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra T.Ư Hội, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V; báo cáo tổng hợp số lượng đại biểu; thông qua kế hoạch đại hội… Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 17 đến 20-12-2012 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) với sự tham dự của hơn 540 đại biểu và được Bộ Quốc phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ về mọi mặt.

Đến nay, Hội CCB các cấp xã, phường; huyện, quận; tỉnh, thành phố và các cơ quan doanh nghiệp khối 487 trong cả nước đã hoàn thành chương trình đại hội cấp mình và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V. Trong nhiệm kỳ IV, các hội viên và tổ chức Hội cả nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị-xã hội và xây dựng Hội đề ra trong Đại hội IV, trong đó chú trọng đoàn kết vận động CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tập hợp đội ngũ CQN; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trong nhiệm kỳ IV, đã phát triển thêm 1.278 cơ sở Hội, trên 500 ngàn hội viên, đưa số tổ chức cơ sở Hội lên 16.577; số hội viên từ trên 2,2 triệu người (năm 2007) lên hơn 2,6 triệu người (tháng 6-2012), đảm bảo các thôn, bản, buôn, làng đều có chi hội, phân hội CCB. Riêng khối bộ, ngành ở T.Ư từ 23 tổ chức Hội với gần 5.000 hội viên lên 38 tổ chức Hội với trên 10 ngàn hội viên, có hơn 20 vạn hội viên CCB tham gia công tác Đảng và chính quyền…

Trong công tác phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, toàn Hội đã khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả gần 17 ngàn tỷ đồng vốn vay, hàng ngàn tỷ đồng quỹ nội bộ để giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động. Sau 5 năm phấn đấu, đến nay CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo toàn Hội chỉ còn 1,6% (theo tiêu chí cũ), vượt 1,4% so với 3% chỉ tiêu Đại hội IV đề ra. Hàng triệu gia đình hội viên có mức sống khá, nhiều hội viên đã thoát được cảnh nghèo; đã xóa được gần 30 ngàn nhà dột nát cho CCB, có 9 Tỉnh, Thành hội; 66 quận, huyện; 2.294 xã phường cơ bản không còn hộ CCB nghèo. Đến nay, đã có trên 5.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 1.143 HTX, 4.900 tổ hợp tác, 35 ngàn trang trại do CCB làm chủ tạo công ăn việc làm cho người lao động là CCB, CQN, gia đình chính sách và con em CCB, nhiều doanh nghiệp có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo được thương hiệu trên thị trường. Cùng với những thành công trong hoạt động kinh tế, hoạt động tình nghĩa trong các cấp Hội được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú như “Kho thóc CCB”, “Trái dừa đồng đội”, các quỹ “27-7”, “Tấm lòng vàng”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Xóa nhà dột nát”, “Hỗ trợ đồng đội lúc qua đời”… thu hút đông đảo CCB tham gia, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân CCB đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, gần 15 vạn CCB đã được tặng danh hiệu làm kinh tế giỏi, đặc biệt đã có 21 doanh nhân CCB được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tổ chức Hội các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, đặc biệt trong thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, Nghị định 150, các quyết định 290, 142 của Chính phủ. Gần 10 vạn CCB qua đời đã được hưởng chế độ tiền tuất và tang lễ chu đáo; trên 1,8 triệu CCB tham gia chống Pháp, chống Mỹ được cấp thẻ BHYT; trên 1,5 triệu CCB được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và trợ cấp một lần... Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ IV đang là bệ phóng, là sức phấn đấu vươn lên của toàn Hội trong nhiệm kỳ mới.

Mọi công việc chuẩn bị cho đại hội đang được tích cực chuẩn bị, CCB cả nước đang cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V thân yêu.

Bài: LÊ DOÃN CHIÊU

Ảnh: ĐOÀN ANH HẢI