Đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Hội năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010; Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm và Đại hội thi đua lần thứ IV của Hội; Báo cáo công tác xét tặng Kỷ niệm chương và Báo cáo bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành. Năm 2009, Hội CCB đã triển khai toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ, trọng tâm là xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và phong trào thi đua gương mẫu”. Các cấp hội đã tham mưu và phối hợp hoà giải hơn 5.000 vụ mâu thuẫn nội bộ, thành lập hơn 3.000 tổ nắm tin, hiến hàng vạn m2 đất để xây trường học, làm đường giao thông, Hội có 6 vạn hội viên tham gia giữ gìn ANTT tại các địa bàn trọng điểm… Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho 150.000 lượt cán bộ hội, phát triển 156 cơ sở, kết nạp gần 10 vạn hội viên mới, nâng tổng số cả nước có 16.489 cơ sở và 2.450.000 hội viên CCB. Vận động thành lập được 28.373 câu lạc bộ CQN....Kết quả xoá đói giảm nghèo, trong năm đã giảm được 37.143 hộ (vượt 0,22% chỉ tiêu, số hộ nghèo tăng do thiên tai là 2.581 hộ), tỷ lệ hộ nghèo toàn hội là 5,03%, có 11 tỉnh, thành Hội có tỷ lệ nghèo dưới 2%. Cũng trong năm 2009, Hội xoá được 7.205 nhà dột nát, số nhà dột nát tăng do thiên tai và hội viên mới tăng 1.845 nhà. Quyên góp và trích quỹ giúp đỡ đồng bào và CCB các tỉnh bị thiên tai 420 triệu đồng, phong trào “Hũ gạo nuôi con chữ" đã thu được trên 2 tấn gạo giúp học sinh nghèo vùng cao vượt khó, đi học…Công tác kiểm tra thực hiện tại 76.000 lượt cơ sở và 338.000 lượt hội viên, kịp thời uốn nắn và định hướng công tác tốt. Tiếp nhận 897 đơn thư khiếu nại về quyền lợi, chính sách, đã giải quyết 211 đơn thư, còn lại chuyển cơ quan liên quan và địa phương theo thẩm quyền, nhận 243 đơn thư tố cáo, giải quyết 214 đơn thư. Trong năm xét tặng Kỷ niệm chương CCB cho 604.940 đồng chí (trong đó có 602.547 hội viên và 2.393 cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương), nâng số đã cấp trong cả nước lên 811.514 đồng chí.

Phương hướng năm 2010, Hội tập trung vào 7 nhiệm vụ chính, trọng tâm là công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tích cực giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tăng cường củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên CCB và CQN…

Ban Chấp hành bầu bổ sung đồng chí Đinh Văn Bình, Chánh Văn phòng TƯ Hội làm uỷ viên. Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Kiểm ủng hộ hội viên CCB các tỉnh bị thiên tại có khó khăn, cụ thể là: tỉnh Hội Phú Yên 150 triệu đồng, tỉnh Hội Bình Định 100 triệu đồng, hai tỉnh Hội Khánh Hoà và Gia Lai mỗi tỉnh 50 triệu đồng. Tô Kiều