Tại Hội nghị lần này, các ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội sẽ thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội trong năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ năm 2010; nghe báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm và Đại hội thi đua lần thứ IV; báo cáo về kết quả xét tặng kỷ niệm chương CCB. Cũng tại Hội nghị lần sẽ bầu bổ xung ủy viên Ban chấp hành.Sau phần thảo luận, Hội nghị sẽ nghe giải trình của Thường trực Trung ương Hội về các vấn đề nêu ra.

Các ủy viên BCH sẽ thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam PV