Sáu tháng đầu năm, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các nội dung được đề ra sau tổng kết năm 2012, trong đó chú trọng vào nhiệm vụ vận động hội viên CCB tham gia công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững sự ổn định chính trị ở địa phương. Hội đã tổ chức tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi với trên 2.500 ý kiến của CCB từ các cấp Hội cơ sở.Tổ chức hội nghị cán bộ côt cán các cấp, có các CCB lão thành tham dự để đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội CCB Việt Nam lần thứ V, đăng cai hội nghị tập huấn nghiệp vụ kinh tế cho CCB 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 487 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thành lập Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức giao ban cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và giao ban công tác Hội CCB tỉnh với cách làm mới với nội dung thiết thực.

Về công tác tổ chức xây dựng Hội: 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 972 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 75.382 ( đạt 96,61% tỷ lệ tập hợp ), thành lập thêm một cơ sở Hội trong khối 487. Nhìn chung, cán bộ hội viên CCB Hà Tĩnh luôn kiên định vững vàng về tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ( thể hiện ý thức trách nhiệm và tâm huyết trong việc tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ), qua đó càng yên tâm phấn khởi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội gắn với tham gia thực hiện các chương trình kinh tế của địa phương. Đặc biệt tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, toàn Hội đã dấy lên phong trào “ Hiến đất, hiến cây, bờ, tường rào “, đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Thảo luận về nội dung phương hướng, BCH Hội đã thống nhất cao trong việc định ra các nội dung, chương trình hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2013, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và NQ TW Hội CCB khoá V; vận động hội viên và nhân dân gương mẫu tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, chương trình tái định cư, đền bù và giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã. Tổ chức đoàn công tác của CCB tỉnh Hà Tĩnh sang thăm và làm việc thực hiện chương trình phối hợp với Hiệp hội CCB tỉnh Bolykhamxay ( Nước CHDCND Lào ).

Nhân dịp này, Thường trực Hội đã công bố QĐ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho 3 tổ chức Hội là: Hội CCB khối các cơ quan tỉnh; Hội CCB khối các doanh nghiệp tỉnh; Hội CCB cơ sở cơ quan UBND huyện Can Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chỉ thị 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Hội CCB trong cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước.

Minh Thi