Ngày 7-1-2020, tại Hà Nội, Ban chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (Khóa VI) tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có 91 ủy viên BCH và đại diện Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức T.Ư và Ban Dân vận T.Ư.

Báo cáo tại Hội nghị và các ý kiến tham luận đánh giá nêu rõ: Năm 2019, trong tình hình quốc tế có nhiều biến động khó lường, nhất là chính sách cân bằng thương mại của Tổng thống Mỹ; chiến lược độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến môi trường ổn định, phát triển của Việt Nam. Tình hình KTXH của đất nước có chuyển biến tích cực và toàn diện; kinh tế vĩ mô tăng trưởng, 12/12 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; cải cách kinh tế, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhâp quốc tế được đẩy mạnh… Các cấp Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả của các cấp chính quyền, đoàn thể các cấp; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đã triển khai toàn diện các mặt công tác Hội năm 2019, ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019. Nổi bật là:

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hội đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có nhiều phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả, được địa phương đánh giá cao. Triển khai có kết quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều ý kiến trách nhiệm và tâm huyết. Đã chủ trì giám sát 1.160 cuộc; phối hợp giám sát 776 cuộc. Phản biện xã hội tập trung vào các dự án luật, các quy chế, quy định, chủ trương, dự án phát triển KTXH…

Thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình KT-XH đạt kết quả tốt. Đến nay có 3.825/11.162 xã, phường, thị trấn; 130/705 huyện, thị, thành phố và 31/63 tỉnh, thành Hội cơ bản hết hộ CCB nghèo (hộ nghèo <2%). Tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 55,94%. Vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH ủy thác qua Hội CCB tăng 3.169 tỷ đồng so với 2018. Tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB đạt 33.512 tỷ đồng, cho 1.067.674 hộ vay.

Tổ chức động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương. Nổi lên  như các phong trào CCB tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; CCB tham gia xây dựng nông thôn mới…

Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên CCB. Các cấp Hội đã tổ chức 790 hội nghị tập huấn cho 56.992 cán bộ Hội về nghiệp vụ công tác Hội. Tham mưu, đề xuất các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước xây dựng vị trí việc làm, chức danh tương đương và chế độ tiền lương mới đối với CCB và công chức, viên chức thuộc lĩnh vực Hội CCB quản lý.    

Phối hợp với Đoàn Thanh niên và tập hợp cựu quân nhân: Chủ động triển khai chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên, kỷ niệm ngày truyền thống, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự… với hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, linh hoạt. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, động viên CQN tham gia CLB, BLL CQN. Đến nay có 36.330 CLB với 1.126.291 QNtham gia sinh hoạt. Một số tỉnh, thành Hội đã chủ động ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động vận động CQN với Bộ CHQS tỉnh và tỉnh Đoàn trong thời gian tới.

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, từ T.Ư Hội đến các tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Campuchia và hai thành phố lớn đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân với Hội CCB các tỉnh bạn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Công tác xây dựng Hội đã được triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ T.Ư Hội đến các cơ sở, cả về tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát.

Hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại cần quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, như: Nhận thức của một số CCB, một số tổ chức Hội về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới là chưa đầy đủ; tinh thần trách nhiệm của CCB chưa cao. Việc nắm bắt và giải quyết tư tưởng hội viên nhiều nơi thiếu chủ động, nhạy bén. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của một số tổ chức Hội còn hạn chế, thiếu chủ động.Việc thực hiện tinh giản tổ chức cơ quan Hội cấp tỉnh, thành phố còn lúng túng về số lượng các ban và tên gọi từng tổ chức. Công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý chưa được các cấp Hội quan tâm đúng mức. Chỉ tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm dột nát của một số cơ sở có nơi chưa đạt kế hoạch.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhấn mạnh: Năm 2019, Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, làm đựơc rất nhiều việc. Hầu hết cán bộ, hội viên xác định tư tưởng tốt, nhiệt tình và trách nhiệm, tham gia tích cực thực hiện các nhiệm  vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân; xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường… Chủ tịch Hội đề nghị các cấp Hội, đặc biệt là cấp cơ sở cần nhận rõ và khắc phục ngay những mặt yếu để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động và xây dựng Hội vững mạnh ngay từ đầu đầu năm 2020.

Tin, ảnh: Quang Vũ, Đoàn Hải