Chiều 12/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (ảnh).

Năm 2020, Ban Chấp hành các cấp Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hội CCB các cấp tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững, vận động xây mới 22 căn nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 24 căn. Hầu hết cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19.

Sang năm 2021, Hội CCB các cấp trong tỉnh phấn đấu tất cả cán bộ, hội viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và phong trào “CCB gương mẫu”.

Dịp này, có 5 tập thể được Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2020.

PV