Đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo cho hội viên.

Ngày 16-3, Hội CCB tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo năm 2023 cho hội viên (HV). Đây là chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh. Các đồng chí: Phạm Bá Yến - Phó trưởng Ban Kinh tế Hội CCB Việt Nam; Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Phạm Thị Thanh Thảo - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự hội nghị.

Hội nghị được báo cáo viên triển khai các nội dung chuyên đề: Chuyên đề I: “Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh”. Chuyên đề II: “Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025”.

Theo Báo cáo thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Bến Tre đặc biệt coi trọng và xác định là một trong những chương trình trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bến Tre thực hiện tốt công tác tiếp cận, theo dõi, hướng dẫn và trợ giúp kịp thời cho người nghèo phát triển sinh kế. Tăng cường vận động các nguồn lực giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thoát nghèo bền vững. Nhờ vậy đến cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025, Bến Tre còn 17.060 hộ nghèo (chiếm 4,26%); 15.996 hộ cận nghèo (chiếm 4,24%).

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030. Bến Tre phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo còn dưới 3% và đến cuối năm 2030, hộ nghèo còn dưới 2,5% theo chuẩn nghèo của từng giai đoạn. Bến Tre sẽ huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững. Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thúc đẩy việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho công tác giảm nghèo…

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế trong công tác giảm nghèo như nhiều hộ thoát nghèo, cận nghèo nhanh nhưng thiếu bền vững, cuộc sống vẫn còn khó khăn. Giải pháp sinh kế để thoát nghèo chưa bền vững. Đào tạo ngành nghề chưa gắn nhu cầu lao động của xã hội... Ngoài ra, các đại biểu cũng chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả nhằm phát huy kết quả đạt được, tháo gỡ những tồn tại hạn chế và khó khăn.

Phương Nghi