Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong 2 ngày 4 và 5/8/2022, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Có 199 đại biểu đại diện cho 12.493 hội viên toàn tỉnh tham dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh  và ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua. Hội CCB các cấp tỉnh Bạc Liêu đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống gia đình hội viên CCB, cựu quân nhân, cụ thể đã xây dựng được 1.393 căn nhà cho hội viên, giảm được 628 hội viên CCB nghèo. Qua bình xét, hằng năm tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh 100% tổ chức cơ sở Hội và cán bộ, hội viên CCB hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu.

Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng – Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự cống hiến to lớn của các thế hệ CCB đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng đề nghị: “Mỗi hội viên hội viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; với Hội CCB phải quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 – CT/TW và Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiển của Hội để tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong việc làm của Hội nhất là công tác tuyên truyền trên không gian mang”.

 Bí thư Tỉnh ủy, Lữ Văn Hùng tặng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết – Trung thành – Gương mẫu – Đổi mới”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị: “Hội CCB các cấp phải luôn luôn đoàn kết, dân chủ, tập trung thống nhất, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, Hội phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp CCB theo tinh thần Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh”, coi đây là khâu đột phá, khắc phục tính hành chính và hình thức; coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hoá, dân chủ, gắn bó tình đồng đội; đi sâu vào từng đối tượng, từng thế hệ, từng lứa tuổi CCB, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tặng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết – Trung thành – Gương mẫu – Đổi mới”.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII. Đồng chí Đinh Hoàng Thơm, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII. Đại hội đã bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 –2027 và quyết nghị thông qua Nghị quyết Đại hội cấp mình. Nghị quyết Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, đó là: xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh là trọng tâm, chi hội là trọng điểm và đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu, nhiệt huyết; và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên trên địa bàn.

Phương Nghi