Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, huyện tham quan mô hình trồng mít Thái của hội viên Hội CCB xã Long Đức. Ảnh: H.LAN

Xác định phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là một trong những phong trào thiết thực, ý nghĩa, tạo động lực giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững nên thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Long Phú đã quan tâm xây dựng nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo, qua đó huy động được các nguồn lực, thu hút hội viên tham gia làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Để phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, các cấp hội đã gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào “Hội viên sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi”, phong trào “Xây dựng mô hình kinh tế hộ hiệu quả” trong CCB và đã tổ chức cho hội viên đăng ký thoát nghèo, đăng ký hội viên gương mẫu, SXKD giỏi.

Ban Chấp hành Hội CCB huyện tổ chức triển khai đến các cơ sở hội phát động phong trào thi đua sản xuất quanh nhà trong cán bộ, hội viên, phong trào đã mang lại những hiệu quả tích cực. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tăng cường quán triệt, học tập chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng, đa canh, đa ngành trên nhiều lĩnh vực cho cán bộ, hội viên. Quan tâm công tác chuyển giao khoa học, kỹ thuật làm kinh tế cho cán bộ, hội viên CCB. Đặc biệt, các cấp hội ưu tiên đến các gia đình hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà chí thú làm ăn để giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống thông qua hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình.

Theo lãnh đạo Hội CCB huyện Long Phú, ngoài nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, các chương trình, dự án khác, các cấp hội còn phát huy nội lực, vận động hội viên tham gia mô hình góp vốn xoay vòng để hỗ trợ nhau. Đến nay, đã xây dựng và thành lập được 72 tổ góp vốn có 1.285 hội viên tham gia, chiếm tỷ lệ 80,36%, qua 5 năm đã vận động hội viên góp vốn với số tiền dư nợ gần 930 triệu đồng, giúp cho 455 lượt hội viên mượn vốn phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn xây dựng được 29 mô hình kinh tế lớn nhỏ, tiêu biểu như: mô hình trồng chanh dây leo ngọt, trồng nhãn, trồng mít Thái, thanh long ruột đỏ kết hợp chăn nuôi, trồng bông thiên lý, bưởi ruột đỏ, bưởi da xanh, trồng màu dưới chân ruộng, nuôi bò sinh sản… Qua đó đã giúp nhiều hộ hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, hộ hội viên nghèo giảm xuống còn 2,34%; hội viên khá, giàu chiếm 53,51% tổng số hội viên của toàn huyện; có 4/11 xã, gồm: Long Phú, Tân Hưng, Trường Khánh và thị trấn Đại Ngãi không còn hội viên nghèo.

Thông qua các mô hình SXKD của CCB đã góp phần mở rộng và phát triển các ngành nghề theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm tại chỗ cho 780 lao động tại địa phương, có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” cũng góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động cán bộ, hội viên góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất cải thiện đời sống trong CCB; tuyên truyền thúc đẩy các thế hệ CCB phát huy phẩm chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội và đóng góp công sức vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

H.LAN