Cụ thể: Đã mua BHYT cho CCB tham gia chống Pháp, chống Mỹ; có 171 trường hợp đã được hưởng trợ cấp mai táng phí; các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội cơ sở được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm công tác Hội; thực hiện quyết định của Chính phủ về trợ cấp 1 lần cho CCB tham gia kháng chiến chống Pháp, đã phục viên, xuất ngũ từ 1960 về trước; thực hiện chế độ đối với CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị hậu quả do nhiễm chất độc da cam/ điôxin…

Sơn Thủy