Cánh đồng nuôi tôm của Hội CCB xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu
Diễn Trung có hàng chục ha đất hoang hóa đầm lầy ven biển, qua tham khảo sách báo, tham khảo ý kiến những người nuôi trồng thủy sản ở các địa phương vùng này nuôi tôm tốt. Thế là 29 hộ CCB thuê máy về đào 32,5 ha đất thành hồ nuôi tôm thẻ chân trắng. Qua nuôi vụ đầu anh em thấy đạt kết quả rất tốt trừ chi phí lợi nhuận mỗi tấn tôm còn được 200- 300 triệu đồng. Kết quả ban đầu làm cho anh em càng thêm quyết tâm học hỏi đưa năng suất ngày một lên cao. Thấy anh em CCB chăn nuôi tôm có hiệu quả nhiều người dân trong vùng cũng nuôi theo đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Nhờ nuôi tôm đến nay nhiều hộ CCB kinh tế giàu như hộ anh Ngô Xuân Đại, Hồ Văn Sáu, Ngô Đức Hoàng. Hàng chục ha đất đầm lầy hoang hóa trước đây nay thành đất có gía trị sinh lời cao.
Các hộ CCB còn phát triển nhiều mô hình nuôi cá nước ngọt, nhập cho các nhà hàng, khách sạn. Cá nước ngọt của các hộ CCB xã Diễn Trung nuôi khác với những nơi khác cá sạch, nên sản xuất ra tiêu thụ không mấy khó khăn.
Ở những vùng đất xấu anh em lập dự án xin chính quyền địa phương làm trang trại chăn nuôi lớn. Hiện nay có 26 hội viên làm trang trại. Trước khi làm trang trại anh em học cách chăn nuôi, cách phòng bệnh, phòng dịch, chuẩn bị đầu ra, chọn con giống. Với phương châm làm bước nào chắc bước đó. Trong chăn nuôi thành công lớn, nhưng thất bại cũng khá. Nhiều khi thất bại không thể vực dậy, không ít người đã bị phá sản. Với cách làm chậm mà chắc, các hộ CCB chăn nuôi ở Diễn Trung đều thành công. Tiêu biểu Phạm Đình Cần mỗi năm nuôi tới 5000 con gia cầm, lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
Điểm nổi bật ở Hội CCB xã Diễn Trung cac Chi hội tư vấn cho từng hội viên ai có thế mạnh về mặt nào thì phát triển kinh tế mặt đó. Chi hội chung tay góp sức để vượt khó đi lên. Nhờ vậy Hội CCB xã Diễn Trung anh em phát triển đa ngành đa nghề. Có người kinh doanh vật liệu xây dựng phát triển tốt. Điển hình như anh Lê Trường trước đây kinh tế khó khăn từ khi kinh doanh vật liệu xây dựng kinh tế khá lên, còn giúp được 4 anh em khác có việc làm. Nhiều anh em khai thác hải sản thu nhập trung bình mỗi tháng 8-10 triệu đồng. Do tích cực làm kinh tế đến nay Hội CCB xã Diễn Trung chỉ còn trên 2,5% hộ nghèo. Đây là một nỗ lực lớn.
Làm việc với các đồng chí trong Thường trực Hội CCB xã tôi đề nghị cho biết một vùng quê nghèo Hội đã tạo vốn cho hội viên như thế nào để sản xuất kinh doanh. Các đồng chí đều cho rằng: vốn và kỹ thuật là khâu quan trọng trong phát triển kinh tế. Tạo vốn bằng cách làm việc với trên để hội viên được vay vốn Ngân hàng chính sách, hội viên góp vốn cho nhau vay, lồng ghép vốn xóa đói giảm nghèo. Hội phải quản lý vốn chặt chẽ, thanh toán tiền lãi đúng kỳ hạn đảm bảo uy tín với ngân hàng. Vay đúng đối tượng, không thiên vị.
Phối hợp với các cơ quan tạo điều kiện cho hội viên đi dự các lớp tập huấn nâng cao trình độ về quản lý và phòng chữa bệnh. Cho anh em đi tham quan học hỏi kinh nghiệm những người sản xuất kinh doanh giỏi ở các địa phương trong nước, trong tỉnh và trong huyện.
Bước sang năm 2018 Hội CCB xã Diễn Trung phấn đấu đạt đời sống kinh tế cao hơn năm 2017

Hải Hưng – Nguyễn Thị Tuyến