Phóng viên (PV): Trong phong trào thi đua yêu nước lần IV tỉnh Vĩnh Long (2005-2009), xin đồng chí vui lòng cho biết phong trào “CCB gương mẫu” đã đạt được những kết quả như thế nào?

Đồng chí Phan Thanh Hòa: Nhìn lại chặng đường thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các cấp Hội Vĩnh Long đều giữ vững được khí thế của phong trào thi đua yêu nước. Trong quá trình thực hiện, có sự phấn đấu vươn lên liên tục, có nhiều mặt đạt được hiệu quả cao nhất. Qua phong trào này cán bộ và hội viên CCB đã thể hiện phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường và môi trường công tác, các hội viên đã có những nghĩa cử cao đẹp về tình đồng đội, đồng chí, tình bạn chiến đấu, giúp nhau về ý chí tinh thần, vật chất để vươn lên trong cuộc sống, vượt khó thoát nghèo, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển KTXH, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương.

Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác chính trị tư tưởng được coi là công tác quan trong hàng đầu nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên. BCH Tỉnh hội hằng năm đề ra kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; các cấp Hội phối hợp với Trường chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố mở được 46 lớp tập huấn cho 3.098 lượt cán bộ chủ chốt cấp huyện, cơ sở và chi hội, phân hội. Việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy địa phương, bình quân hằng năm có 100% HV là đảng viên, 97,5-98% số HV là quần chúng học tập quán triệt.

Trong 5 năm qua, phát triển HV là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Hội. Đã phát triển được 1.768 HV, nâng tổng số HV toàn tỉnh lên 15.623 người. Phong trào thi đua đăng ký HV CCB gương mẫu, gia đình HV văn hóa đã được thực hiện sâu rộng trong mỗi cán bộ, HV. Năm 2005, HV gương mẫu chiếm 93,86%, thì cuối năm 2008 số HV CCB gương mẫu chiếm 97,9%. Song song với công tác phát triển HV, các cấp Hội luôn coi trọng công tác củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ luôn được củng cố kiện toàn. Chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội từng bước được nâng lên, hoạt động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Thực hiện phong trào chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho HV, Hội đã phát động trong toàn Hội phát huy tinh thần tự lực, tự cường “Tự cứu lấy mình” vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp. Các cấp Hội phát động phong trào xây dựng quỹ Hội là một việc làm nhiều ý nghĩa, vừa có kinh phí thực hiện các hoạt động tình nghĩa trong Hội, vừa giúp hội viên nghèo có điều kiện vay vốn phục vụ sản xuất chăn nuôi, cải thiện đời sống. Đến nay, 100% số Hội cơ sở và chi hội đã xây dựng được quỹ hội với số tiền 6,030 tỷ đồng. Cùng với xây dựng quỹ hội, nhiều chi hội còn phát động phong trào đoàn kết tương trợ, giúp nhau về ngày công, cây con giống, lúa... và góp vốn nội bộ cho HV vay xoay vòng với số tiền lên đến 16,781 tỷ đồng giúp cho 24.770 lượt HV phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, các cấp hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội khai thác các nguồn vốn vay, mua vật tư nông nghiệp trả chậm cho hội viên. Đến nay, tổng nguồn vốn mà Hội CCB đã tín chấp cho 167 tổ vay vốn giải quyết cho 4.954 HV vay phát triển kinh tế, vượt khó thoát nghèo với tổng số tiền là 85,544 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn này mà nhiều gia đình với sự năng động, sáng tạo đã trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Ngoài ra để phục vụ cho phong trào CCB làm kinh tế, các cấp Hội phối hợp với các ngành công nghiệp, NN và PTNT, thủy sản... mở được 167 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho 4.137 hội viên CCB. Từ các nguồn vốn trên đã có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, làm kinh tế có hiệu quả: Mô hình nuôi bò thịt và bò sinh sản ở Vũng Liêm; mô hình vào HTX làm ăn hợp tác ở Tam Bình.. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động xây dựng 99 nhà tình nghĩa; 425 nhà đại đoàn kết; 18 nhà đồng đội cho HV nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 2,603 tỷ đồng và giúp nhau tiền, ngày công xoá 361 nhà tạm trị giá 1,148 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được nên hộ nghèo giảm dần theo từng năm, hiện nay chỉ còn 3,89% (609 hộ).

PV: Gần 3 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đề nghị đồng chí cho biết việc triển khai nội dung này đã có tác động như thế nào đến tư tưởng, hành động của cán bộ, hội viên CCB tỉnh Vĩnh Long?

Đồng chí Phan Thanh Hòa: Thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gần 3 năm qua đã có 99,65% số hội viên quán triệt học tập nội dung ba chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Sửa đổi lề lối làm việc” và “chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm” ; tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức, đăng ký học tập tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng của Người. Phong trào học tập này đã được cán bộ, HV hưởng ứng tích cực, nghiêm túc thực hiện, đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ hội viên trong tỉnh, để rồi mỗi HV lấy quan điểm, tư tưởng lớn của Người làm mục tiêu phấn đấu và rèn luyện cho bản thân mình, qua học tập đã có nhiều chuyển biến về nhận thức và hành động, xuất hiện nhiều tấm gương sáng về “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

PHƯƠNG NGHI