Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-BNN – KHCN ngày 15-9-2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án khuyến nông TƯ “Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo gia súc lớn” tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum do Hội CCB Việt Nam chủ trì. Trung tâm khuyến nông quốc gia và Hội CCB Việt Nam đã ký hợp đồng giá trị 3 năm, kinh phí thực hiện dự án 2 tỷ 320 triệu đồng.

Năm 2011, Hội CCB tỉnh Tuyên Quang và Hội CCB tỉnh Lào Cai thực hiện dự án. Hội CCB tỉnh Tuyên Quang có hai xã tham gia dự án, đó là: xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hội CCB tỉnh Lào Cai có 2 điểm tham gia, làng Mạ1 và làng Mạ 2, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cứ 30 hộ sẽ nuôi 100 con.

Năm 2012, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hội CCB tỉnh Quảng Bình tham gia dự án, được triển khai ở các xã miền núi. Năm 2013, Hội CCB tỉnh Gia Lai và Hội CCB tỉnh Kon Tom, các xã miền núi sẽ tham gia dự án.

Mục tiêu của dự án “Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo gia súc lớn”

Hội CCB Việt Nam thực hiện dự án nhằm giúp CCB và nông dân phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ lấy thịt theo hướng trang trại và sản xuất hàng hóa; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho người chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo bò 120 người/lần. Mỗi con, mỗi ngày, tăng trên 700 gam là được.

Thúy Hương