Các đại biểu trò chuyện tại Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch Số 21-KH/BDVTW ngày 30-7-2020  của Ban Dân vận Trung ương, sáng 27-10, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên CCB góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban chỉ đạo 597; Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng các đồng chí Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam. 125 đại biểu là cán bộ, đảng viên cơ quan T.Ư Hội, lãnh đạo Hội và trưởng ban Tuyên giáo một số tỉnh, thành Hội khu vực phía Bắc, Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam nêu rõ: Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các tỉnh, thành Hội và Hội CCB Khối 487 bám sát Kế hoạch của cấp ủy địa phương, chủ động nghiên cứu, thông qua hình thức tổ chức hội nghị và Đại hội Đảng các cấp, động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và địa phương, quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và đã tổng hợp báo cáo về cơ quan Trung ương Hội.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận T.Ư phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 20 tháng 10  vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã cho công bố các văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục xin ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia góp ý xây dựng để Hội nghị T.Ư 14 hoàn chỉnh các văn kiện báo cáo trình Đại hội XIII. Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội đã chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tiếp cận tài liệu, chủ động nghiên cứu, tổ chức cho cán bộ, hội viên tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên CCB từ tổ chức cơ sở Hội vào các văn kiện Đại hội Đảng XIII nêu rõ: Hội CCB Việt Nam hiện có trên 3 triệu hội viên. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành Hội và Hội CCB Khối 487, sau khi Trung ương cho công bố dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên hệ thống thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân;  có trên 91% hội viên CCB được quán triệt, nghiên cứu, tham gia ý kiến; có gần 12.000 hội viên tham gia bằng văn bản và trên 25.500 lượt ý kiến tham gia tại các hội nghị nhân dân và Đại hội từ cơ sở trở lên. Hầu hết các ý kiến cho rằng, các văn kiện dự thảo lần này được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, công phu. Bố cục khoa học, chặt chẽ, văn phong chuẩn xác, rõ ràng, dể hiểu. Nội dung có tính khái quát cao, toàn diện; bám sát những kinh nghiệm thực tiễn trong 30 năm đổi mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới. Thể hiện trí tuệ, công sức, trách nhiệm cao của tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nhiều cán bộ, hội viên có ý kiến  đóng góp bổ sung, làm rõ, nhấn mạnh thêm  trên một số nội dung cụ thể.

Các đại biểu phát biểu tham luận.

Tại Hội nghị, với sự chuẩn bị nghiêm túc, phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao, 11 ý kiến tham gia đã tập trung vào một số trọng tâm sau: Dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2021, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các đại biểu phát biểu tham luận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá rất cao kết quả tham gia đóng góp của Hội CCB Việt Nam vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Hội CCB Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nghiêm túc các ý kiến đóng góp. Chỉ đạo chặt chẽ việc góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng. Đặc biệt, Hội CCB Việt Nam là góp ý từ cơ sở. Đây là công tác chỉ đạo rất công phu, đồng bộ, quyết liệt từ cơ sở đến T.Ư Hội. Chúng tôi sẽ nghiên cứu bản tổng hợp hôm nay được trình và các ý kiến đóng góp trực tiếp tại Hội nghị này, những ai còn ý kiến sẽ tiếp tục gửi về bộ phận Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam để chúng tôi được lắng nghe cho đến ngày cuối cùng trước khi Đại hội Đảng khai mạc”.

Tin, ảnh: Quang Huy – Anh Hải