Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư Phạm Minh Chính phát động, ngày 18-8-2021, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” từ ngày 15-8 đến ngày 30-9-2021.

Các cấp Hội, hội viên CCB, cựu quân nhân nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm “Mỗi hội viên CCB, CQN là một chiến sĩ, mỗi gia đình CCB, CQN là một tổ chiến đấu, mỗi cấp Hội cơ sở là một đơn vị chiến đấu”; phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, chủ động tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng động viên gia đình và người dân trên địa bàn tự giác chấp hành nghiêm Chỉ thị  số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tích cực tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, các cấp Hội tổ chức các mô hình hoạt động hiệu quả và quán triệt thực hiện tốt Công văn số 246/CCB-TG ngày 22-7-2021 của Thường trực T.Ư Hội về phòng, chống Covid-19: Tham gia hỗ trợ những địa bàn bị phong tỏa; nâng cao trách nhiệm của hội viên tham gia tuyến đầu chống dịch; vận động doanh nghiệp, doanh nhân CCB, hội viên, CQN cùng đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ phòng, chống Covid-19; chăm lo hỗ trợ hơn nữa hội viên tham gia tuyến đầu từ trần, bị lây nhiễm, hội viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Thanh Bình