Ký kết Chương trình phối hợp cung cấp thông tin nâng cao tìm kiếm, quy tập HCLS giữa T.Ư Hội CCB Việt Nam và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, giai đoạn 2023-2027.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Những năm qua, các cấp Hội, cán bộ, hội viên và CCB cả nước đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) với nghĩa cử cao đẹp, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Quá trình thực hiện, các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; duy trì nền nếp hoạt động theo quy định; tích cực phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, mô hình tiên tiến, đảm bảo việc cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đi vào nền nếp, thực hiện hiệu quả công tác.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, cơ quan chức năng cùng cấp để tổ chức tập huấn về nội dung, phương pháp cung cấp thông tin; xác định địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập HCLS đến cấp thôn, bản ấp, tổ dân phố; tích cực tham gia rà soát, xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Đến nay, toàn quốc cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm HCLS (100.156 đơn vị cấp thôn, 10.845 đơn vị cấp xã, 703 đơn vị cấp huyện, 63/63 đơn vị cấp tỉnh).

Cùng với đó, các cấp Hội chủ động thu thập, cung cấp 184.662 thông tin; tiếp nhận, thẩm định 16.512 phiếu có thông tin nơi chôn cất liệt sĩ (khoảng 7% số phiếu cung cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS); cung cấp 454 phiếu có thông tin liệt sĩ hy sinh tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để tổ chức xác minh, tìm kiếm, quy tập. Vận động 2.996 lượt hội viên, CCB phối hợp khảo sát, xác minh dẫn đường cho đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; 2.039 lượt hội viện, CCB trực tiếp tham gia hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS.

Từ thông tin của tổ chức Hội, hội viên và CCB cung cấp, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 3.804 HCLS (ngoài nghĩa trang). Các cấp Hội phối hợp với cơ quan LĐTBXH các cấp tham gia điều tra, thu thập thông tin, kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ, kết luận tổng số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ; báo tin mộ liệt sĩ có đủ thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ đến 7.725 gia đình liệt sĩ... Đến nay, toàn Hội đã tìm kiếm được 19.357 HCLS; trong đó, có 9.533 HCLS tìm kiếm, quy tập được ở trong nước, 3.062 HCLS ở Lào và 6.762 HCLS ở Campuchia.

Thực tế cho thấy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cả nước và các tổ chức quốc tế nên đạt hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt và thời gian đã lùi xa, các tư liệu, tài liệu về liệt sĩ, nhất là thông tin về nơi chôn cất, danh tính liệt sĩ vẫn còn thiếu, địa hình có nhiều thay đổi; trong khi đó, các đơn vị liệt sĩ từng công tác do yêu cầu nhiệm vụ đã sáp nhập, thay tên hoặc giải thể, các đồng chí, đồng đội từng chiến đấu, chôn cất các liệt sĩ nay đã lớn tuổi, sức khoẻ, trí nhớ ngày càng giảm sút... nên cả nước vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt hoặc xác định được chính xác danh tính.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS và T.Ư Hội CCB Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030; Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-CCB về “Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Theo đó, các cấp Hội cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và của các cấp, các ngành về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin;

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và T.Ư Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2023-2030; phối hợp thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin đã được xác định tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp hoạt động; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp Hội, hội viên, CCB và nhân dân về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS;

Vận động tổ chức Hội các cấp, hội viên và CCB thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã xác định trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030. Chỉ đạo tổ chức Hội CCB các cấp phối hợp với cơ quan chức năng giám sát các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin tại địa phương; phát hiện, kiến nghị với T.Ư Hội CCB Việt Nam và Ban Chỉ đạo 515 các cấp ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh HCLS;

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia và các nước, các tổ chức CCB của các quốc gia đã từng tham chiến tại Việt Nam (Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan,…) nhằm trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

Định kỳ phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp thực tiễn; sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS để đưa các liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ, về với gia đình là trách nhiệm chính trị của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, trong đó có Hội CCB Việt Nam, góp phần làm giảm nỗi đau chiến tranh của dân tộc, nỗi đau của các gia đình, thân nhân liệt sĩ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Đồng thời, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", làm cho Hội CCB Việt Nam thực sự xứng đáng “Là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân” như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam