Đồng chí Khuất Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Kiểm tra T.Ư Hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lương Hồng Phong báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị. 

Theo đánh giá tại Hội nghị, năm 2023 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam, Điều lệ Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027, công tác kiểm tra, giám sát đã được Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức Hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động tích cực, có nề nếp. Nội dung tập trung kiểm tra việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB lần thứ VII, Điều lệ và hướng dẫn thực hiện theo Điều lệ Hội khóa VII; Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật Hội; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra, chương trình công tác kiểm tra toàn khóa, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; ổn định biên chế tổ chức các Ban Kiểm tra đi vào hoạt động có nề nếp. Chủ động triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đạt kết quả tốt; chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho cán bộ và cán bộ làm công tác kiểm tra đạt kết quả tốt, những kết quả trên đã tạo khí thế mới ngay từ đầu nhiệm kỳ góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lương Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị.

Tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, nội dung tập trung vào giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB và CQN, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn đạt kết quả tích cực; phát huy vai trò gương mẫu của các tổ chức Hội và hội viên, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2023; chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, quy trình trong xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Khuất Việt Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Kiểm tra trong năm 2023; những ý kiến, đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị cũng phản ánh đầy đủ, toàn diện các mặt của công tác kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó chủ tịch nhấn mạnh: “Công tác kiểm tra, giám sát đã tham mưu cho Thường trực, Ban Chấp hành các cấp chỉ đạo, khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác hội cũng như thực hiện các chế độ chính sách… Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm qua đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm kỷ luật và giữ vững nguyên tắc tổ chức, quy định Điều lệ Hội, giúp cho các tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, đồng chí Khuất Việt Dũng nhất trí với kế hoạch mà Ban Kiểm tra đưa ra, đồng chí lưu ý: Công tác kiểm tra giám sát bám vào các sự kiện lớn của Hội và của đất nước; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Ban Kiểm tra Cơ quan T.Ư Hội hướng dẫn Ban Kiểm tra các cấp làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất tiếp tục nắm bắt tình hình, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm và xử lý khi còn manh nha, từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn lan rộng; tăng cường các hình thức kiểm tra khác như tham gia vào đoàn kiểm tra của các cấp để một nhiệm kỳ chúng ta phải có thông tin phủ sóng được toàn bộ các tỉnh, thành…

Minh Anh