Hội CCB TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 3 đợt thi đua trong năm 2012 đạt nhiều thành tích xuất sắc, nhiều công trình, việc làm có ý nghĩa như: Đã giúp nhau xóa nghèo bền vững, hiện trong toàn Hội CCB TP. Nha Trang chỉ còn 0,02 hộ nghèo, không còn nhà tranh tre dột nát. Đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác vận động tập hợp xây dựng CLB CQN. Tổ chức Hội thao CCB thành phố lần thứ 3 và tham gia hội thao CCB Tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn. Xây dựng mô hình CCB cảm hóa giáo dục những người lầm lỡ ở cộng đồng dân cư với mô hình 1+2,1+3, mô hình thắp sáng niềm tin… Đặc biệt hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia, lập thành tích chào mừng Đại hội CCB Việt Nam lần thứ V. Các Hội cơ sở đã nhận trước lãnh đạo địa phương, ban an toàn giao thông xây dựng được 17 con đường tự quản tại thành phố Nha Trang, đã mang lại niềm tin yêu của nhân dân và cộng đồng dân cư. Kết quả năm 2012, Hội CCB Thành phố Nha Trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen, hội đạt danh hiệu TSVM xuất sắc năm 2012.

Trần Công Thi