Hưởng ứng tháng an toàn giao thông (9-2011) của cả nước, Hội CCB Tp Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn toàn thành hội nhiều hoạt động quanh các chủ đề văn hoá giao thông, xây dựng nếp sống cư sử có văn hoá, trật tự, văn minh trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động cũng là nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa CCB với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, MTTQ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống hành vi tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, nhất là trong thanh thiếu niên; tuyên truyền nhắc nhở người dân không mua bán; kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Công văn của thành hội cũng nêu rõ: Yêu cầu các cấp hội có kế hoạch phối hợp phát động hoạt động cụ thể thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, không phô trương, hình thức, đảm bảo tiết kiệm; chú trọng tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng ý thức tự giác của mọi người, biết tôn trọng và nhường nhịn, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác; có thái độ ứng sử đúng mực, văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông công cộng ( xe buýt).

Khi vận động tuyên truyền nên theo từng chủ đề : “Quy tắc giao thông, tác hại rượu, bia với an toàn giao thông”, “ Đội mũ bảo hiểm (kể cả cho trẻ em) khi tham gia giao thông, “ Hãy luôn sử dụng phao cứu sinh khi tham gia giao thông đường thuỷ”, “Hành lang đường sắt an toàn”, “ Văn hoá giao thông sông nước”…

Công tác Hội