Đồng chí Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh đã thay mặt Thường trực T.Ư Hội và Hội CCB thành phố, thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị tướng lĩnh, các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, gia đình liệt sĩ thương bệnh binh, CCB, CQN, đồng thời báo cáo một số kết quả hoạt động của Hội CCB TP Hồ Chí Minh trong năm vừa qua, nêu những nét nổi bật về hoạt động của Hội CCB TP.Hồ Chí Minh trong năm tới. Trong đó, việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho CCB là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, phấn đấu đạt mức chuẩn bình quân 1,2 triệu/người/năm. Đồng thời hoàn thành các dự án lớn, như Xây dựng Quỹ "Hỗ trợ CCB nghèo"; xây dựng mới trụ sở làm việc của Hội CCB thành phố và triển khai xây dựng "Khu nghỉ dưỡng cho CCB" tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quốc Vũ