Trước hết, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hội viên và gia đình xác định rõ vai trò, trách nhiệm gương mẫu của CCB; đồng thời phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân ở địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa CVĐ. Từ cơ quan Thành hội đến các chi, phân hội đều đưa công tác tuyên truyền thành nề nếp trong các buổi sinh hoạt định kỳ và các chương trình hành động tháng, quý; thường xuyên động viên nhắc nhở nhau cùng gia đình, người thân thực hiện, gắn nội dung CVĐ với phong trào thi đua CCB gương mẫu, xây dựng gia đình văn hóa, coi đây là tiêu chí quan trọng bình xét thi đua khen thưởng hằng năm của từng hội viên và các cấp Hội. Ngoài ra các cấp Hội tham gia tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua các cuộc họp của tổ dân phố, khu phố và hệ thống truyền thanh của phường, xã tạo sự đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện CVĐ. Kết quả 5 năm qua, các cấp Hội và hội viên đã tham gia tuyên truyền hơn 3.700 cuộc với khoảng 260.000 lượt người nghe và treo 2.550 băng rôn, pa-nô, áp phích, phân phát 165.500 tờ rơi, viết hàng trăm bài báo, thơ ca tuyên truyền CVĐ và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp (DN) sản xuất hàng Việt đạt chất lượng cao, góp phần củng cố niềm tin cho người mua sắm.
Một số quận hội có những mô hình, cách làm hay như: Hội CCB quận ở trung tâm thương mại. đã phối hợp vận động nhân dân tham gia tuần lễ bán hàng Việt do quận tổ chức. Các cơ sở Hội biên soạn nội dung tờ rơi; treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu cổ súy mua bán hàng Việt ở các chợ Bến Thành, Tân Định, Thái Bình. Quận 5 cũng là nơi buôn bán hàng hóa sầm uất, các cấp Hội phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức 125 cuộc tuyên truyền, có 10.000 lượt người dự, trong đó có 4 cuộc tuyên truyền bằng tiếng Hoa cho hơn 500 người nghe. Các cấp Hội còn phát phiếu mua hàng Việt cho 400 hộ chính sách và phối hợp với siêu thị Co-op mat tổ chức 50 gian hàng Việt bình ổn giá bán cho người mua. Hội CCB quận Tân Bình với hơn 6000 hội viên có mô hình “1+2” (tức 1 hội viên vận động 2 gia đình kế cận hưởng ứng CVĐ) và phối hợp với Hội phụ nữ (trong đó có 1.200 nữ CCB), vận động các mẹ, các chị ưu tiên mua sắm hàng Việt cho gia đình. Hội CCB các quận, huyện khác cũng tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền kêu gọi hội viên và nhân dân sử dụng hàng sản xuất trong nước, tại các chợ, siêu thị và các điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn…
Cùng với công tác tuyên truyền, Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương vận động các DN, bà con tiểu thương, người kinh doanh xúc tiến đưa hàng Việt vào các siêu thị, chợ đầu mối, các chợ ở khu dân cư, khu công nghiệp bán cho người tiêu dùng. Hội CCB TP. có hơn 200 DN do CCB làm chủ, trong đó nhiều DN sản xuất hàng tiêu dùng đã liên kết với nhau thực hiện các tiêu chí “Cùng hợp tác làm ăn, cùng quảng bá tiêu thụ sản phẩm, cùng chung tay xây dựng nước nhà”, thường xuyên tổ chức hội chợ, triển lãm bán hàng phục vụ nhân dân. Những DN có đông CCB như các tổng công ty: Thương mại Sài Gòn, Kỹ nghệ súc sản Visan, May Việt Tiến… đã sản xuất các mặt hàng đạt chất lượng cao, mở nhiều cửa hàng bình ổn giá, được khách hàng ưa chuộng. Hội CCB Sở Y tế có 866 hội viên ở 26 Hội cơ sở đã phối hợp với các bệnh viện làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc kê đơn thuốc do Việt Nam sản xuất (chiếm hơn 70% số lượng thuốc cấp cho bệnh nhân) và tổ chức nhiều điểm bán thuốc bình ổn giá được nhân dân hoan nghênh…
Bằng việc làm thiết thực và hiệu quả, các cấp Hội và hội viên CCB TP. Hồ Chí Minh đang tích cực đưa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào cuộc sống.
Thành Viên-Gia Hoài