Theo đó, mỗi năm phấn đấu giảm 50% hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới của TP, đến cuối năm 2019 không còn hộ CCB nghèo, về đích trước 2 năm. Nâng hộ có mức sống khá trở lên tăng 5% trong tổng số hội viên (TP có gần 19.000 hội viên), không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi năm, Hội CCB xã phường xây dựng mới từ 1 đến 2 mô hình SXKD giỏi, mỗi quận, huyện có 3 đến 5 mô hình tổ hợp tác, HTX do CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả, hầu hết CCB còn tuổi lao động, sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo nghề để có việc làm ổn định, tập trung xây dựng quỹ Hội tăng bình quân mỗi năm 10%, huyện Hòa Vang tăng 6%.
Các biện pháp chính là nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội với UBND, UBMTTQ, các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh HTX, Ngân hàng chính sách, Hội doanh nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các Hội 487.. để có điều kiện thực hiện chương trình, kế hoạch xóa nghèo.Từng cấp Hội khảo sát, nắm chắc, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, chưa có nhà ở, có đất nhưng chưa có điều kiện xây nhà, có nhà nhưng xuống cấp cần sữa chữa...để có kế hoạch xóa nghèo, hổ trợ sát thực tế, đúng đối tượng. Các cấp hội chú trọng công tác động viên, khơi dậy tinh thần vượt khó, ý thức tự lực, nghĩa tình đồng đội trong hội viên để kế hoạch xóa nghèo nhanh, bền vững.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát