Thực hiện các chỉ thị này, Thường trực Thành hội đã điều chỉnh chương trình 6 không của mình (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật và không gây tai nạn giao thông), trong đó bổ sung sửa đổi “không gây tai nạn giao thông” thành “không vi phạm Luật Giao thông” để cán bộ, hội viên không vi phạm gây tai nạn giao thông. Đầu năm 2013, Hội CCB đã xây dựng kế hoạch liên tịch thống nhất chương trình phối hợp hoạt động với Ban an toàn giao thông TP Cần Thơ với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” trong hội viên CCB, qua đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành pháp luật của cán bộ hội viên khi tham gia giao thông và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn minh, thân thiện...

Được sự giúp đỡ của Ban ATGT thành phố, từ đầu năm 2013 đến nay, Thường trực Thành hội đã tổ chức hai lớp tập huấn cho 223 cán bộ chủ chốt là chủ tịch các quận, huyện, phường, xã, thị trấn là báo cáo viên; 3 lớp ở quận Bình Thủy, Ninh Kiều và huyện Vĩnh Thạnh cho 485 cán bộ phó chủ tịch quận, huyện, phường, xã, thị trấn là thông tin viên CCB ở cơ sở; trên cơ sở đó các quận, huyện còn lại cũng đã tổ chức tuyên truyền 85 cuộc cho 15.202 lượt cán bộ hội viên và nhân dân trong địa bàn hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các nghị định của Chính phủ về ATGT, giúp cho mọi người có ý thức chấp hành pháp luật về đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông (có hình ảnh minh họa).

Tháng 5-2013, Thường trực Thành hội phát động trong các cấp Hội tích cực hưởng ứng “Tuần lễ an toàn đường bộ” lần thứ 2 do LHQ phát động mang chủ đề “Nâng cao an toàn cho người đi bộ”, phối hợp với Ban ATGT thành phố và các cơ quan chức năng khác tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người đi bộ, đồng thời còn cảnh báo các nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi bộ.

Với sự tích cực tuyên truyền, vận động phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, cán bộ, hội viên TP Cần Thơ đã nhận thức đầy đủ, có trách nhiệm và gương mẫu tham gia bảo vệ công tác giao thông; 100% số cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tích cực thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trong thành phố và từng bước đưa hoạt động giao thông đi vào trật tự, kỷ cương, nền nếp.

Trần Hiếu