Chiều ngày 5-1, Hội CCB TP. Cần Thơ tổng kết công tác Hội năm 2023 và phương hướng công tác Hội năm 2024.

Năm 2023, các cấp Hội CCB TP. Cần Thơ đẩy mạnh các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; các cấp Hội đã thực hiện hoàn thành 129 công trình, phần việc (đạt 100%). Phối hợp với Ban Tổ chức Chính sách, Ban Kinh tế Trung ương Hội phục vụ tốt 02 cuộc hội nghị của Trung ương Hội được tổ chức tại Cần Thơ. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”.

Theo báo caó, trong năm các cấp Hội tiếp tục quán triệt và đề ra kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Các cấp Hội đã xây dựng Quỹ nội bộ được 6,891 tỷ đồng, vốn giúp nhau không lãi được trên 8,4 tỷ đồng, giải quyết được 609 lao động và vốn giúp nhau lãi thấp trên 3,7 tỷ đồng, giải quyết được 272 lao động. Hội CCB quận, huyện giúp đỡ xóa 3/5 hộ CCB nghèo, 26/18 hộ CCB cận nghèo; vận động xây mới và bàn giao 20 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” (đạt 166%), sửa chữa 23 căn, tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng, hội viên góp 239 triệu đồng và 116 công lao động.

Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và phương hướng công tác Hội năm 2024.

Hội CCB thành phố tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” (dịp 19/5), qua đợt phát động toàn Hội trồng được 45.175 cây xanh các loại, trong đó có 2.300 cây sao, dầu; 24.405 cây bần chống sạt lỡ bờ sông, lồng ghép tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch được 368 cuộc, có 15.583 lượt hội viên CCB và nhân dân dự.

Năm 2023, duy trì tổ chức 12 cuộc hội nghị báo cáo viên hàng tháng theo kế hoạch, có 1.450 lượt đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên Hội cơ sở tham dự, qua đó về truyền đạt đến 9.738 lượt hội viên, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, hội viên. Phối hợp với cơ quan quân sự Đoàn thanh niên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động tập hợp được 1.226 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về có mặt tại địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân đạt 85,91%,

Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023. Hội Cựu chiến binh thành phố được Cụm thi đua 12 gồm Hội CCB 6 tỉnh, thành phố Nam Sông Hậu bầu chọn là đơn vị dẫn đầu, đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2023.

Phương hướng công tác Hội năm 2024, Hội CCB TP. Cần Thơ sẽ phát huy mạnh mẽ thành tựu 20 năm đạt được của thành phố Cần Thơ và 35 năm, một chặng đường của Hội CCB thành phố Cần Thơ. Với khí thế và động lực mới,BCH Hội CCB thành phố sẽ đoàn kết một lòng, tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác Hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 206/QĐ – CCB ngày 29/6/2023 của Trung ương Hội CCB Việt Nam phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước. Trọng tâm tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024 của Hội CCB thành phố.

Quán triệt thực hiện Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01 – KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2024 của Thành ủy “Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố”.

Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Thường vụ TW Hội CCB Việt Nam, Chủ thịch Hội CCB TP. Cần Thơ trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắccho 3 đơn vị là Hội CCB quận Bình Thủy, Hội CCB huyện Cờ Đỏ và Hội CCB Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội CCB quận Thốt Nốt, quận Ô môn, Hội CCB huyện Thới Lai, Hội CCB Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Ban Tổ chức Kiểm tra và Phong trào. Chủ tịch Hội CCB thành phố Cần Thơ khen thưởng cho 31 tập thể, 79 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023.

Hội CCB các quận, huyện và khối 487 ký kết thi đua năm 2024.

                                                                 PHƯƠNG NGHI