Năm 2009, Hội CCB các cấp của thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đề ra, đạt 100/100 điểm như: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và các mục tiêu kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng thực hiện tốt phong trào “6 không” (không tội phạm, không ma tuý, không mãi dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật và không vi phạm luật lệ giao thông); đoàn kết giúp đỡ hội viên thoát nghèo, nâng cao mức sống và hoạt động tình nghĩa; xây dựng Hội các cấp, tiêu biểu là sơ kết 2 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 1.895 cán bộ hội viên được T.Ư Hội tặng kỷ niệm chương...

Chỉ tiêu thi đua năm 2010 đã được các đơn vị thảo luận khá sôi nổi, đó là cần tập trung tham gia xây dựng Đảng trong dịp Đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương, phấn đấu đưa hộ CCB nghèo xuống dưới 1% và 50% số nhà dột nát hiện còn. Mỗi cơ sở xã, phường, thị trấn xây dựng 1 công trình chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tham gia giáo dục thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước có lý tưởng cách mạng, xây dựng 90% cơ sở trong sạch vững mạnh, 95% hội viên gương mẫu, 85% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đìnhg văn hoá”, duy trì “6 không” và “5 tiêu chí của người Cần Thơ”.

Trần Hiếu