Trung tướng khuất Việt Dũng  - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 28-9-2023, Hội CCB tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (viết gọn Nghị quyết 09).

Trung tướng khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự, chỉ đạo Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; đại diện các cơ quan Tỉnh ủy; UBND; các ban: Tuyên giáo, Tổ chức - chính sách; Pháp luật, Văn phòng cơ quan T.Ư Hội và Báo CCB Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Sau chương trình văn nghệ của CLB Hội CCB huyện Yên Sơn, khai mạc Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Minh - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ chính trị, trong 20 năm qua Hội CCB tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực học tập, công tác, lao động sản xuất góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội CCB đã có nhiều chủ trương, giải pháp để động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế địa phương; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; công tác xây dựng hội có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và toàn diện”.

Đồng chí Phạm Văn Minh - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Trong buổi tổng kết hôm nay, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết, chỉ ra những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra phương hướng đúng đắn trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 đạt kết quả tốt.

Đại tá từ Minh Phú - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09.

Qua báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 tại Hội nghị cho thấy: Trong 20 năm Hội CCB các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 09, Nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp. Các chỉ, tiêu nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành tốt. Các cấp Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các hoạt động tình nghĩa, chăm sóc người có công, đối tượng chính sách, giúp đỡ hội viên CCB xóa đói giảm nghèo, xóa nhà ở tạm dột nát. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm, tỷ lệ hội cơ sở và chi hội hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng lên. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB với các cấp các ngành có hiệu quả. Hội CCB tỉnh tiếp tục khẳng định rõ vị trí vai trò trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần cùng cấp ủy chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ những kết quả trên Hội CCB tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng: Nhất, N, Ba và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh và T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Các đại biểu tham luận tại Hội Nghị.

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch hội CCB huyện Yên Sơn nhấn mạnh: Thực hiện nghị quyết 09 hằng năm huyện ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Thường trực Hội CCB huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho các ủy viên ban chấp hành, chi hội trường ở cơ sở, giúp cán bộ hội rút kinh nghiệm. Các cấp hội luôn thực hiện đúng nguyên tắc, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của cấp ủy đảng.

Đồng chí Trần Doãn Tùng - Chủ tịch Hội CCB T.P Tuyên Quang nêu năm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết, nhất là nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ hội viên…

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật của các thế hệ cán bộ, hội viên CCB tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí Khuất Việt Dũng nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 nêu trong báo cáo của Hội CCB tỉnh Tuyên Quang, quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Hội CCB tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên, nhất là các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CCB; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027 và các bài học kinh nghiệm trong báo cáo tổng kết; tập trung tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định.

Hai là: Nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, các chương trình phối hợp với chính quyền, MTTQ, đoàn thể địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CCB nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của CCB Việt Nam trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Ba là: Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quan tâm bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng tốt. Coi trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục và phát triển hội viên... Chủ động phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc, nảy sinh.

Bốn là:Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo thành các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả.

Năm là:Hội CCB các cấp nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giầu hợp pháp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát huy kết quả đã đạt được, giảm nhanh và bền vững số hộ CCB nghèo; chú trọng động viên, khuyến khích, nhân rộng các mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Quan tâm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tri ân người có công, các hoạt động tình nghĩa góp phần gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Một lần nữa, thay mặt Thường trực Trung ương Hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng đề nghị Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội CCB các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, quốc phòng, an ninh, xây dựng Tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Các tập thể được Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen.

Tại Hội nghị, 18 tập thể có thanh tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09 được Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen.

Một số tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

Tin: PV. Ảnh: Nguyễn Hữu Hoa