Đ/c Nguyễn Văn Hán, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi kết thúc đại hội Hội CCB cấp cơ sở và tương đương, Hội CCB tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn tỉnh năm 2022 cho 320 đồng chí là Chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn; các đồng chí Thường trực và cán bộ chuyên trách các huyện, thành phố toàn tỉnh, trong đó có gần 60% cán bộ các cấp Hội mới tham gia công tác Hội lần đầu.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe đ/c Nguyễn Văn Hán, Ủy viên Trung ương Hội CCB, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình truyền đạt 2/6 chuyên đề bồi dưỡng cán bộ các cấp Hội theo tài liệu của Trung ương Hội: (1) Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; (2) Tổ chức và hoạt động của Hội CCB ở cơ sở, xây dựng Hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Minh Thực, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian gần đây

Lớp tập huấn đã dành 30 phút để Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trả lời những kiến nghị của cán bộ Hội về triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp tới cán bộ, hội viên; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ diễn ra trong tháng 10/2022.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ toàn tỉnh tiếp tục nâng cao kiến thức, kinh nghiệm công tác Hội, từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Hội và nhiệm vụ do cấp ủy giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phạm Hiếu Kiên