Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sáng ngày 12/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu và cơ quan báo chí năm 2024. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Năm 2023, hội CCB các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên, các kế hoạch, hướng dẫn công tác trong năm; kịp thời đề ra nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo tới các cấp hội trong tỉnh thực hiện và đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác hội năm 2023. Hội CCB các cấp đã duy trì hoạt động 422 tổ tiết kiệm và vay vốn, tín chấp cho hơn 13.600 hộ vay với tổng dư nợ đạt hơn 610 tỷ đồng… góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh còn 0,26%. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở cũng thực hiện tốt công tác tình nghĩa, bảo đảm chế độ chính sách cho hội viên, hưởng ứng các phong trào hoạt động do hội cấp trên phát động.  

Năm 2024, Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước nhân ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội CCB; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền... đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cộng tác viên, cán bộ, hội viên CCB trong những năm qua. Các CCB đã luôn đồng hành trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần ổn định tình hình tư tưởng nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Năm 2024, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động tới thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, hội viên CCB, nhất là những CCB làm công tác tuyên giáo ở cơ sở chủ động nắm bắt thông tin, tình hình thời sự trong nước và quốc tế để từ đó tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh Thái Bình, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Hội CCB các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về các gương người tốt việc tốt, hội viên CCB học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh. Hội viên CCB tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, niềm đam mê của bản thân đối với công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh từ cơ sở.

Theo https://baothaibinh.com.vn/