Trước hết, các cấp Hội phối hợp với các đoàn thể trong Khối MTTQ thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, hội viên, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện gồm 38 chữ: “Trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gương mẫu, chủ động, tâm huyết trong công tác Hội; đoàn kết với đồng nghiệp, bám sát cơ sở; trách nhiệm với gia đình, tận tâm giúp đồng đội”. Nhờ đó, Hội có 3.166 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy (trong đó cấp chi bộ có 2.346 đồng chí, cấp xã có 729 đồng chí, cấp huyện có 91 đồng chí và cấp tỉnh có 8 đồng chí); có 971 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp và 5.299 đồng chí giữ các chức danh của chính quyền. Trên cương vị công tác hội viên luôn tâm huyết, trách nhiệm, tự học, tự rèn, nâng cao năng lực, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.
Tiêu biểu là trong phong trào thi đua “CCB Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, mỗi năm Hội chọn một phong trào hoặc một chủ đề sát với khả năng của mình như: “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới” năm 2016. Kết quả làm được 8 tuyến đường bê tông với chiều dài 6.990m, rộng từ 2,5 đến 3,5m; xây mới 4 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà khác; xây dựng 1 sân nhà văn hóa thôn Tân Lập (xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ) và đổ bê tông sân Trường tiểu học xã Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ). Tổng số tiền Hội vận động thực hiện là 3.171,612 triệu đồng (trong đó CCB đóng góp 1.282,751 triệu đồng). Phong trào “Thắp sáng đường quê”, toàn tỉnh đã có 786/921 thôn đủ điều kiện triển khai lắp đặt 23.546 bộ bóng đèn, chiếu sáng hơn 979,792km đường thôn, bản, khu phố; 81.513 hộ dân, 1.106 cơ quan, điểm trường học, nhà văn hóa được hưởng lợi với tổng kinh phí trên 9.775,192 triệu đồng (trong đó CCB đóng góp trên 2.971,375 triệu đồng). Công trình chào mừng Đại hội CCB các cấp (nhiệm kỳ 2017-2022) các cấp Hội vận động hội viên đóng góp trên 1,5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh cho bản Cấu Phùng 2 (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) trị giá trên 2,9 tỷ đồng (vốn đối ứng của huyện là 1,4 tỷ đồng). Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tỉnh hội đăng ký phấn đấu đến quý III năm 2018 xây mới 12 nhà, sửa chữa 3 nhà; làm đường các thôn, khu; đầu tư kinh phí làm giếng khoan, máy bơm, bể nước, cho các điểm trường học thuộc các xã đặc biệt khó khăn Quảng Sơn, Quảng Đức (huyện Hải Hà), dự kiến số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
Kết quả trên cho thấy việc học và làm theo Bác đã thấm sâu trong nhận thức của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân, trở thành sức mạnh chung của tỉnh. Đó là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng xã hội, sự thống nhất về ý trí và hành động, trong học tập và làm theo gương Bác. Những phong trào của Hội CCB tỉnh là một chứng minh sinh động, thiết thực động viên kịp thời tinh thần đoàn kết, gắn bó và củng cố xây dựng cơ sở Hội TSVM, góp phần vào sự thành công trong việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Viết CườngỦy viên Thường vụ T.Ư Hội - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh