Đại biểu dự Đại hội CCB phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn trao đổi kinh nghiệm.

Theo kế hoạch, Đại hội CCB cấp cơ sở của tỉnh Quảng Bình tiến hành trong quý I-2022 và hoàn thành trước ngày 31-5. Từ tháng 1, sau khi tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của 10/10 Hội CCB cấp huyện, đến nay đã có 115 cơ sở trong toàn tỉnh tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 50%. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp Hội thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn để bảo đảm đại hội thành công. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề vướng mắc, trong đó hai khó khăn cần tháo gỡ là công tác nhân sự nhiệm kỳ mới và dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh đã được quan tâm giải quyết tốt.

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là công tác nhân sự để bầu cán bộ chủ chốt. Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo sát sao Hội CCB các huyện, thị, thành phố thực hiện 5 bước theo quy trình quy hoạch cán bộ chủ trì. Qua kiểm tra cho thấy, cá biệt có một số cơ sở thiếu nguồn cán bộ chủ trì do độ tuổi quá quy định hoặc chất lượng không bảo đảm, trong khi một số Hội cơ sở lại có hiện tượng “thừa cán bộ”. Một số xã, phường khi chuyển từ phương án quy hoạch sang giới thiệu nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch thì sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội chưa cao. Các địa phương sau khi sắp xếp lại bộ máy hành chính có sự dôi dư biên chế hoặc có những cán bộ đã gần đến tuổi nghỉ hưu (như công an, xã đội, mặt trận...) nên một số cấp ủy đã chỉ đạo bố trí tham gia ứng cử cán bộ chủ trì của Hội CCB cơ sở. Trong đó, có những đồng chí trước khi xuất ngũ, mang quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ và năng lực, kinh nghiệm công tác Hội còn hạn chế, song cấp ủy vẫn giới thiệu để quy hoạch. Trong khi cơ sở Hội còn nhiều đồng chí CCB là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, có năng lực, uy tín và rất tâm huyết với công tác Hội.

Trước tình hình đó, để bảo đảm tính thống nhất giữa Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương, Thường trực Hội CCB tỉnh tích cực bám nắm cơ sở, trực tiếp làm việc với các huyện, thị, thành ủy để thống nhất các nội dung phối hợp chỉ đạo. Thường trực Hội CCB cấp huyện và cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên trong công tác quy hoạch và giới thiệu nhân sự. Khẳng định công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định của Hội. Sau nhiều lần thảo luận có lý có tình, bài toán khó về công tác nhân sự cán bộ chủ chốt được giải quyết tốt, bảo đảm hài hòa, thống nhất cao giữa cấp ủy và Hội cơ sở trước khi tổ chức đại hội.

Một khó khăn khách quan cũng cần được khắc phục để bảo đảm tiến độ và chất lượng đại hội là sự bùng phát dịch Covid-19 lan nhanh trong tỉnh. Riêng trong tháng 3, có nhiều ngày, toàn tỉnh  Quảng Bình mắc thêm trên 3.000 ca F0, trong đó có nhiều cán bộ, hội viên. Nhiều cơ sở từ “vùng xanh” chuyển qua “vùng đỏ” rất nhanh. Mặc dù công tác chuẩn bị cho các đại hội đã hoàn tất mọi mặt, thời gian đại hội được ấn định, nhưng để phòng, chống dịch, nhiều cơ sở Hội phải hoãn đại hội. Tuy nhiên không thể trì hoãn lâu ngày, Hội CCB tỉnh và các huyện bám sát, chỉ đạo các cơ sở “thích ứng linh hoạt” với tình hình dịch bệnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được sắp xếp lại cho phù hợp và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch. Nhờ đó, các đại hội tiếp theo đều bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thực hiện Thông báo số 03/TB-CCB của T.Ư Hội CCB Việt Nam về tổ chức đại hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, sau khi chỉ đạo tổ chức tốt đại hội điểm, Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB các cấp phải chuẩn bị hai phương án. Phương án 1 là triệu tập số lượng đại biểu dự đại hội đã quyết định khi tình hình dịch bệnh cho phép. Phương án 2 là triệu tập số lượng đại biểu hạn chế khi tình hình dịch bệnh lây lan diễn biến phức tạp. Khi cần phải rút ngắn thời gian đại hội và triệu tập đại biểu hạn chế, BCH từng Hội CCB cơ sở phải báo cáo đề nghị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, dân chủ, đoàn kết, thống nhất; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB và cấp ủy, chính quyền, mặt trận, nên các khó khăn vướng mắc đều được tháo gỡ trước đại hội. Đến nay, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội CCB Quảng Bình đã và đang diễn ra thuận lợi. Những vấn đề tồn tại, bất cập của các đơn vị làm trước được rút kinh nghiệm kịp thời để các đơn vị tổ chức đại hội sau thành công hơn.

Xuân Vui