Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Bình ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Năm 2023, Hội CCB tỉnh Quảng Bình được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đó là sự tiếp nối những nỗ lực của toàn Hội trong tham gia bảo đảm TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông những năm qua.

Điều ghi nhận đầu tiên là, Hội CCB tỉnh quán triệt, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Chương trình hành động, kế hoạch của Đảng, chính quyền các cấp và của Ban ATGT về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023-2028. Tiếp đó, tổ chức cho 100% cơ sở Hội, cán bộ, hội viên CCB đăng ký cam kết không có người thân vi phạm Luật Giao thông, vi phạm TTATGT dưới mọi hình thức. Năm 2023, không có tổ chức Hội, cán bộ, hội viên CCB vi phạm an toàn giao thông hoặc vi phạm các vấn đề liên quan TTATGT.

Các cấp Hội đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, như: Pa-nô áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, viết báo, bản tin, xây dựng “Video clip tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT”; xây dựng chuyên mục đưa tin trên sóng Đài PTTH tỉnh, Đài truyền thanh - truyền hình địa phương, thông qua các mô hình hoạt động ở cơ sở, sử dụng các trang mạng... Năm 2023, Hội CCB trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được 29 tin, bài về bảo đảm TTATGT trên địa bàn; xây dựng 3 Video clip tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT. Thông qua các lớp tập huấn, hội nghị đã phối hợp tuyên truyền 19 buổi/1.325 lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia; phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền, giáo dục tại 8 điểm trường cho 1.672 học sinh, tuyên truyền trong khu dân cư 13 buổi, có 2.453 lượt người tham gia.  

Hội tích cực truyên truyền, vận động CCB gương mẫu tham gia giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng giao thông. Nhất là các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh, như: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dự án đường ven biển, cầu Nhật Lệ 3... Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, hội viên CCB đã tự nguyện hiến hơn 17.000m2 đất, phá dỡ 455m tường rào, tham gia 2.619 ngày công để xây dựng, tu sửa các công trình công cộng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã... Duy trì tốt các mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”, “Tuyến đường CCB tự quản”, “Đường hoa CCB tự quản”, “Cổng trường ATGT”, “CCB bảo vệ ANTT, ATGT ở địa bàn trọng điểm”. Tham gia xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, bảo đảm kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông theo đúng quy định.

          Năm 2023, Hội phối hợp cùng các lực lượng tham gia tuần tra 215 buổi/1.268 lượt hội viên CCB tham gia; phát hiện, ngăn chặn, giải quyết một số vụ việc liên quan đến vi phạm TTATGT, vi phạm hành lang ATGT, tai nạn giao thông. Tích cực tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động do các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức về bảo đảm TTATGT gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động hội viên CCB và nhân dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong các đợt cao điểm về bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

         Những kết quả tích cực trong tham gia bảo đảm TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông của Hội CCB tỉnh Quảng Bình đã góp phần giảm thiểu tai nạn và những tiêu cực về giao thông trên địa bàn, được lãnh đạo chính quền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trần Văn Tình