Các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thông tin thời sự cho trên 700.000 lượt cán bộ, hội viên. Trong các buổi sinh hoạt, hội viên đóng góp trên 45.600 ý kiến tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Hội có 2.586 hội viên được bầu là đại biểu HĐND các cấp tỉnh, huyện và xã; 125 hội viên được vinh dự kết nạp vào Đảng. Đồng thời tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống LLVT Quân khu 2 và Lịch sử 125 năm tỉnh Phú Thọ với hàng trăm bài viết.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, chăm lo đời sống hội viên; các doanh nghiệp, tổ hợp tác, sơ sở kinh tế đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, dịch vụ tạo việc làm thường xuyên cho gần 65 nghìn lao động. Hội vay vốn ủy thác Ngân hàng CSXH và các nguồn vốn khác 900 tỷ đồng cùng với Quỹ Hội trên 44,6 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay làm kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội huy động mọi nguồn lực cùng địa phương xây dựng mới và sửa chữa 66 nhà tạm cho hội viên. Trong đó, Tỉnh hội vận động được 1.560 triệu đồng, xóa 28 nhà tạm; hội viên giúp nhau trên 1.000 ngày công, tiền mặt và vật chất khác trị giá gần 576,5 triệu đồng. Ngoài ra còn ủng hộ 4 hội viên có nhà bị hỏa hoạn gần 49 triệu đồng; xây dựng Quỹ “Nghĩa tình CCB” được gần 472 triệu đồng. Tổ chức Hội và hội viên ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Xây nhà Đại đoàn kết”, “Phòng chống thiên tai, bão lũ”, “Khuyến học”, “Trẻ em tàn tật, mồ côi”, “Nghĩa tình CCB”, đồng bào các tỉnh bị xâm nhập mặn, hạn hán… trên 3,125 tỷ đồng. Tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội làm nòng cốt, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ ngày công, tiền của để xây dựng các tiêu chí quốc gia. Nhiều mô hình hiệu quả như “Sạch đường làng”, “Xanh, sạch, đẹp”, “Đường CCB tự quản”, “Tổ an ninh tự quản”… được nhân rộng trong toàn tỉnh.
Trong năm, các cấp Hội mở 18 lớp tập huấn và 325 buổi trao đổi về nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác cho hàng trăm lượt cán bộ; vận động kết nạp 3.126 hội viên mới. Kết hợp đổi mới nền nếp giao ban, kiểm tra, nắm tình hình và tổ chức các hội nghị, sinh hoạt nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các cấp kiểm tra 1.609 hội cấp dưới, 1.486 chi hội và 11.513 hội viên; giám sát 100% tổ chức Hội và hội viên. Tỉnh hội kiểm tra 13/17 đơn vị trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện Chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát với MTTQ, Ban Dân vận, Ngân hàng chính sách xã hội, các đoàn thể… có nền nếp, đúng quy định với 33 cuộc ở 61 hội và chi hội về chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương.
Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên gắn giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng với Chương trình giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2016-2020; tổ chức giao lưu, gặp mặt, văn hóa văn nghệ, nói chuyện truyền thống, tuyên truyền pháp luật… Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, các cấp Hội tham gia tuyển chọn, động viên thanh niên nhập ngũ, tặng quà trị giá 93,6 triệu đồng.
Từ triển khai toàn diện, chỉ đạo trọng điểm, Hội CCB tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016, được Trung ương Hội tặng 27 Bằng khen và Cờ thi đua cho Tỉnh hội và các tập thể cá nhân tiêu biểu. Hội CCB tỉnh tặng 84 Bằng khen các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trên các mặt công tác.
Xương Giang